U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaatverandering: 1,5°C-doelstelling haalbaar?

27 november 2019 - door Ina De Vlieger

Aan de vooravond van de 25ste Conferentie van de Partijen (COP25) van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (UNFCCC), publiceert de VN haar ‘Emissions Gap Report 2019’.

 • Met de huidige emissiereductiebeloften zet de wereld koers naar een temperatuurstijging van 3,2°C.
 • Om de 1,5°C-doelstelling zoals vermeld in het akkoord van Parijs te halen, moet tussen 2020 en 2030 de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG) jaarlijks met 7,6% dalen.
 • Technologieën en beleidskennis om de broeikasgasuitstoot te verminderen zijn voorhanden, maar de veranderingen moeten nu beginnen.
Klimaatverandering: 1,5°C-doelstelling haalbaar?

Het VN-rapport bevat de meest recente gegevens over de verwachte kloof in 2030 voor de 1,5°C en 2°C temperatuurdoelstellingen (Akkoord van Parijs, 2015). Verschillende scenario’s komen aan bod, van geen nieuw klimaatbeleid sinds 2005 tot de volledige uitvoering van alle nationale verbintenissen in het kader van het Akkoord van Parijs. Het rapport toont de omvang van de nodige jaarlijkse emissieverminderingen tussen 2020 en 2030 om op schema te blijven om de doelstellingen van Parijs te halen.

Overzicht bevindingen VN-rapport

 • Broeikasgasemissies blijven stijgen, ondanks wetenschappelijke waarschuwingen en politieke engagementen.
 • De G20-landen zijn verantwoordelijk voor 78% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Gezamenlijk liggen ze op schema om hun 2020-doelen na te komen. Maar voor het nakomen van hun verplichtingen in 2030 voor de National Determined Contribution (NDC) liggen zeven landen momenteel niet op schema, en voor nog eens drie andere landen is het niet mogelijk om dat te zeggen. 
 • Het aantal landen dat voor 2050 netto nuldoelstellingen voor de BKG-uitstoot aankondigt, neemt toe, maar tot nu toe hebben slechts enkele landen formeel langetermijnstrategieën bij het UNFCCC ingediend.
 • Om de temperatuurstijging te beperken, moet de jaarlijkse uitstoot in 2030 15 gigaton CO2-equivalent lager zijn dan de huidige onvoorwaardelijke NDC's voor de 2°C-doelstelling. Voor de 1,5°C-doelstelling moet dat 32 gigaton lager zijn. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van de uitstoot met 7,6% tussen 2020 en 2030 om de 1,5°C-doelstelling te halen en 2,7% per jaar voor de 2°C-doelstelling.
 • Om deze emissiereducties te realiseren, moet het ambitieniveau in de NDC's ten minste vervijfvoudigen voor de 1,5°C-doelstelling en verdrievoudigen voor de 2°C-doelstelling.
 • Meer actie van de leden van de G20 is essentieel voor de wereldwijde mitigatie-inspanning.
 • Om de wereldeconomie koolstofarm te maken zijn fundamentele structurele veranderingen nodig.
 • Hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, in combinatie met de elektrificatie van het eindgebruik, zijn de sleutel tot een succesvolle energietransitie en om de energie gerelateerde CO2-uitstoot te verminderen.
 • Naast de energie-omslag biedt een efficiënt materiaalgebruik aan de vraagzijde aanzienlijke mogelijkheden om de BKG-uitstoot te verminderen.

1,5°C-doelstelling nog steeds haalbaar

Volgens het VN-rapport kan de klimaatverandering nog steeds beperkt blijven tot 1,5°C. Het inzicht in de voordelen van klimaatactie, zoals schone lucht en een stimulans voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, neemt toe. Er zijn veel ambitieuze inspanningen van overheden, steden, bedrijven en investeerders. Oplossingen zijn er in overvloed, tevens is er meer en meer de druk en de wil om ze uit te voeren. Er moet wel vaart gezet worden achter om de nodige veranderingen nu te starten. 

UN Emissions Gap Report 2019, 26 november 2019

 

COP25, klimaattop, 2-13 december 2019, vindt plaats in Madrid onder het voorzitterschap van Chili.

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) in november 2023.

Lees meer
Volg ons