U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaattop New York: veel vastberadenheid en EU-leiderschap

24 september 2019 - door Ina De Vlieger

In de marge van de algemene vergadering van de VN vond op 23 september de klimaattop plaats in New York. De VN bracht een wetenschappelijke onderbouwde ‘sense of urgency’ voor klimaatactie. Veel landen deden ambitieuze aankondigingen. 

 • Het ambitieniveau van de huidige NDC’s (nationaal bepaalde bijdragen) moet verdrievoudigen om de emissiereductie in lijn te brengen met de 2°C-doelstelling.
 • 77 landen verbinden zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terug te dringen. 
 • Europa wil het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.
Klimaattop New York: veel vastberadenheid en EU-leiderschap

VN-verslag met recentste informatie over klimaatwetenschap

De Wetenschappelijke Adviesgroep van de VN-klimaattop 2019 publiceerde in aanloop van deze top een highlevel syntheseverslag met de meest recente informatie over de klimaatwetenschap.

 • Het ambitieniveau van de huidige NDC’s (nationaal bepaalde bijdragen) moet verdrievoudigen om de emissiereductie in lijn te brengen met de 2°C-doelstelling en vervijfvoudigen voor de 1,5°C-doelstelling. Technisch gezien is het nog mogelijk om de kloof te overbruggen.
 • De beperking van de temperatuur tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau gaat hand in hand met het bereiken van andere mondiale doelstellingen, zoals het bereiken van duurzame ontwikkeling en het uitroeien van armoede.
 • Om de Overeenkomst van Parijs te kunnen naleven zijn onmiddellijke en alomvattende maatregelen nodig. Hiertoe behoren: een verregaande decarbonisatie, aangevuld met ambitieuze beleidsmaatregelen, bescherming en verbetering van koolstofputten en biodiversiteit, en inspanningen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.

Ambitieuze aankondigingen door verscheidene actoren 

Er is een groeiend besef dat we een versnelling hoger moeten schakelen voor klimaatactie. Dat leren de belangrijke aankondigingen op de klimaattop, waaronder:

 • 77 landen verbinden zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terug te dringen. Bovendien gaan 70 landen hun nationale actieplannen tegen 2020 opvoeren of starten met het proces om dit te doen.
 • Meer dan 100 bedrijfsleiders namen concrete maatregelen om zich aan te passen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de overgang van de grijze naar de groene economie te versnellen.
 • Veel landen en meer dan 100 steden kondigden belangrijke en concrete nieuwe stappen aan om de klimaatcrisis te bestrijden.

De EU toont leiderschap in klimaatactie

In zijn speech op de klimaattop benadrukte de EU-President Donald Tusk, dat Europa vastbesloten is het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatdreiging. Hij benadrukte onder meer volgende zaken:

 • De EU is vastbesloten om het Akkoord van Parijs volledig en doeltreffend uit te voeren. De EU heeft al een mooi klimaatactie parcours afgelegd, toch is er nog meer nodig.
 • Binnenkort lanceert de EU, in partnerschap met gelijkgestemde landen wereldwijd, het "Internationaal Platform voor duurzame financiering". Dit zal particuliere investeerders helpen om de groene investeringsmogelijkheden over de hele wereld te identificeren en te benutten.
 • Als grootste klimaatfinancieringsdonor levert de EU samen met haar lidstaten wereldwijd meer dan 40% van de publieke klimaatfinanciering. De EU zal de steun verder opschalen, onder meer via de Europese Investeringsbank (EIB). Deze moet haar ambitie om resultaten te boeken op het gebied van klimaatactie en milieuduurzaamheid vergroten.
 • Europa moet verder en sneller gaan. De gekozen voorzitter van de Europese Commissie zal in haar eerste honderd dagen een Europese Green Deal presenteren. Zij heeft ook voorgesteld om de EU-doelstelling van emissiereductie voor 2030 te verhogen tot 50% of zelfs 55% op een verantwoorde manier.
 • Bovendien zal de EU begin 2020 een ambitieuze langetermijnstrategie voorleggen. Dit met als doel dat Europa de race wint om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden

Meer lezen over Klimaattop in New York

High-level synthesis report of latest climate science information convened by the Science Advisory Group of the UN Climate Action Summit 2019 (22/09/2019)

Closing press release Climata Action Summit 2019 (23/09/2019)

Speech by President Donald Tusk at the UN Climate Action Summit (23/09/2019)

President-elect von der Leyen’s Mission Letter to Frans Timmermans, Executive Vice-President-designate for the European Green Deal (10/09/2019)
 

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) in november 2023.

Lees meer
Volg ons