U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaattop 2018: resultaat

17 december 2018 - door Ina De Vlieger

Het resultaat van de VN-klimaatconferentie (COP24) in Katowice is een duidelijke handleiding om de Klimaatovereenkomst van Parijs mondiaal om te zetten in actie. Dit reglement stelt de partijen bij de Overeenkomst van Parijs in staat hun bijdragen aan de aanpak van de klimaatverandering uit te voeren, op te volgen en geleidelijk te versterken om zo de langetermijndoelstellingen van de Overeenkomst te verwezenlijken.

De voltooiing van het zogenaamde “Paris rulebook” was de belangrijkste doelstelling van de EU bij deze onderhandelingen.

Klimaattop 2018: resultaat

Enkele belangrijkste resultaten van de COP24

Het reglement van de Overeenkomst van Parijs bevat gedetailleerde regels en richtsnoeren voor het uitvoeren van het in 2015 goedgekeurde wereldwijde akkoord, dat betrekking heeft op alle belangrijke gebieden, waaronder transparantie, financiering, mitigatie en aanpassing.

  • Het “rulebook” is het eerste universele systeem voor de partijen om de vooruitgang op het gebied van klimaatactie op te volgen en te rapporteren, dat flexibiliteit biedt aan de landen die daar behoefte aan hebben. Dit zal alle partijen inspireren om hun praktijken de volgende jaren te verbeteren en de geboekte vooruitgang in duidelijke en vergelijkbare termen te communiceren. 
  • Er is een goed, op consensus berustend resultaat op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering. De partijen beschikken nu over richtsnoeren en een register om hun acties met betrekking tot de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering bekend te maken.
  • Wat betreft het wereldwijde inventarisatieproces, het volgende moment om de collectieve actie voor de Overeenkomst van Parijs te evalueren, biedt het resultaat een solide basis voor de verdere uitwerking van de details van het proces. De wereldwijde inventarisatie nodigt de partijen uit om regelmatig de vooruitgang en het ambitieniveau te evalueren op basis van de meest recent beschikbare wetenschappelijke gegevens. 
  • De beslissingen over financiën en technologie vormen een solide pakket dat onze partners gerust zullen stellen over EU-inzet voor verdere wereldwijde solidariteit en steun.

Geen akkoord over hoger ambitieniveau 

De COP24 heeft op technisch vlak met het “Paris rulebook” een mooi resultaat geboekt. Maar naar ambitieniveau om nationale klimaatbeleid beter af te stemmen op de langetermijndoelstellingen in  het akkoord van Parijs werd geen verhoogde ambitie afgeklopt. Het recente IPCC rapport over een opwarming met 1,5°C heeft niet alle onderhandelaars over de lijn kunnen trekken.

Speciale klimaattop in september 2019

De VN heeft een speciale bijeenkomst in september 2019 gepland. Dat kan het moment worden om het wereldwijde klimaatbeleid in lijn te brengen met de wetenschap.

Pin 17 januari 2019 in jouw agenda

Peter Wittoeck, Diensthoofd Klimaatverandering bij de FOD Leefmilieu en Belgisch hoofdonderhandelaar voor Klimaat, verzorgt op donderdag 17 januari op VLEVA een verhelderende toelichting bij de conclusies van de klimaattop in Katowice (COP24).

Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je online.

Bron en meer lezen

Persbericht EC 15 december: UN climate talks: EU plays instrumental role in making the Paris Agreement operational
Katowice Climate Change Conference (December 2018), documents

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) van 30 november tot 12 december 2023.

Lees meer
Volg ons