U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat: raadsconclusies voor COP24

10 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De Raad milieu heeft zijn standpunt bepaald dat de EU tijdens de klimaattop in Katowice (COP24) zal verdedigen. Zij onderstreept de hoogdringendheid om actie te ondernemen om de wereldwijde inspanningen tegen klimaatverandering op te voeren.  


Er was geen eensgezindheid om de Europese reductiedoelstelling voor broeikasgasuitstoot in 2030 naar minstens 45% te verhogen. De 2030 reductiedoelstelling blijft dus (voorlopig) 40%. 

Klimaat: raadsconclusies voor COP24

De Raad benadrukt dat de EU een positieve impuls zal blijven geven aan alle partijen bij het klimaatakkoord van Parijs om de mondiale klimaatambities te stimuleren. Verder is de EU bereid haar NDC (nationally determined contribution) tegen 2020 te communiceren of te actualiseren, rekening houdend met de collectieve verdere inspanningen en acties nodig om de doelstelling van de overeenkomst van Parijs te verwezenlijken.

Verdere besprekingen kunnen doorgaan in 2019 op basis van de verwachte langetermijnstrategie van de Europese Commissie.  Deze strategie moet volgens de Raad een scenario van 1,5 graden voor de gemiddelde opwarming van de aarde en ten minste één traject voor de overgang naar nul uitstoot in 2050 omvatten, dit verwijzend naar het IPCC-rapport dat op 8 oktober werd gepubliceerd.


Verdere stappen

  • November 2018: Raad financiën (Colin) conclusie rond "klimaatfinanciering".
  • November 2018: rekening houdend met de wetenschappelijke inbreng van het IPCC-rapport werkt de Europese Commissie aan een voorstel voor een EU-strategie voor broeikasgasemissiereductie op lange termijn. Het zal een alomvattende visie zijn op de modernisering van onze economie, onze industrieën en onze financiële sector.
  • Klimaattop in Katowice, Polen 3-14 december 2018. De 24ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de VN voor klimaatverandering (COP24) wordt een belangrijke top voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.


Bron en Raadsconclusies COP24

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons