U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat: Milieucommissie komt met ambitieus voorstel voor COP24

16 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement (EP) neemt een ontwerpresolutie aan waarbij zij aandringt op een broeikasgasreductiedoelstelling van 55% voor 2030. Dit is een sterk signaal in de voorbereiding naar de klimaatconferentie in Katowice (COP24).

De goedkeuring gebeurde met 29 stemmen voor en 19 tegen, bij 3 onthoudingen.

Deze visie van ENVI staat in schril contrast met de meer conservatieve benadering van de Raad in zijn COP24-conclusies van 9 oktober.

Klimaat: Milieucommissie komt met ambitieus voorstel voor COP24

ENVI  roept de EU op om de nationaal bepaalde bijdrage (NDC) te actualiseren, meer bepaald om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen (ten opzichte van het niveau van 1990).


Verder dringt ENVI bij de Europese Commissie op aan in haar lange termijn strategie voor emissiereductie uiterlijk tegen 2050 een netto-nulemissiepad op te nemen.


Volgende stappen

  • De tekst van de ontwerpresolutie komt binnenkort beschikbaar.
  • 22-25 oktober: de ontwerpresolutie wordt voorgelegd op de plenaire EP-zitting
  • 22 oktober: de eerder aangenomen vragen voor mondeling antwoord worden voorgelegd aan de Raad en de Commissie worden voorgelegd en vormen de basis voor een debat tijdens de zitting.
  • 22 oktober: deadline indienen amendementen door de leden van het EP.
  • 25 oktober: stemming over ontwerpresolutie in het EP.


Meer lezen

Ontwerpresolutie en amendementen op Website van het Europees Parlement

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons