U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat: gemeenschappelijk standpunt EU-lidstaten COP26

07 oktober 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese milieuministers hebben op 6 oktober ontwerpconclusies van het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie aangenomen als voorbereiding van de COP26. Dit is de 26e Conferentie van de Partijen bij de Verenigde Naties over klimaatverandering, die van 31 oktober tot en met 12 november in plaatsvindt.

  • EU samen met lidstaten grootste bijdrager klimaatfinanciering
  • Tijdschema van vijf jaar voor de "nationaal vastgestelde bijdragen" (NDC's)
  • Standpunt over vrijwillige samenwerking voor artikel 6 van het Akkoord van Parijs

De milieuministers roepen alle partijen op ambitieuze nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) te leveren en erkent dat aanpassingen aan klimaatverandering collectief moeten worden opgevoerd.

Klimaat: gemeenschappelijk standpunt EU-lidstaten COP26

Timing Nationaal vastgestelde bijdrage (NDC’s)

De milieuministers zijn het eens geraakt over de timing van de "nationaal vastgestelde bijdragen" (NDC's). Deze documenten bevatten de inspanningen van elke partij bij de Overeenkomst van Parijs om haar broeikasgasemissies te verminderen en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

De Raad milieu besliste voor een gemeenschappelijk tijdschema van vijf jaar voor de NDC's van alle partijen, die de EU vanaf 2031 alleen mag uitvoeren als alle partijen daartoe verplicht zijn en op een manier die strookt met de EU-klimaatwet.

Europa grootste bijdrager klimaatfinanciering

De conclusies herhalen dat de EU en haar lidstaten 's werelds grootste bijdrage leveren aan de internationale klimaatfinanciering. De Raad milieu bevestigt hun blijvende engagement om de mobilisering van internationale klimaatfinanciering op te voeren. De Raad verzoekt andere ontwikkelde landen hun bijdragen te verhogen in het kader van de collectieve doelstelling van de ontwikkelde landen om tegen 2020 gezamenlijk 100 miljard USD per jaar te mobiliseren tot 2025.

Artikel 6 Klimaatakkoord Parijs

In de conclusies wordt ook het standpunt van de EU uiteengezet over vrijwillige samenwerking voor artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs. Dit artikel bevat de regels voor een internationale koolstofmarkt (ETS). Dit is een belangrijk agendapunt op de COP26, waarover de partijen het nog niet eens zijn.

Meer lezen

Raadsconclusies COP26 (6 oktober 2021)
Persbericht Raad EU, 5 oktober: ECOFIN Council conclusions on climate finance

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) van 30 november tot 12 december 2023.

Lees meer
Volg ons