U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat: ENVI-commissie heeft resolutie COP26 aangenomen

13 oktober 2021 - door Ina De Vlieger


De Commissie milieubeheer van het Europees Parlement (ENVI) heeft een ontwerpresolutie aangenomen in de aanloop van de VN-klimaattop die start op 30 oktober in Glasgow (COP26). 

  • Oproep aan alle landen om hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te verhogen
  • Ten minste 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden
  • Gemeenschappelijk vijfjarig tijdschema voor "nationaal vastgestelde bijdragen" (NDC's)

Deze goedkeuring (12 oktober) door ENVI gebeurde met een grote meerderheid: 60 stemmen voor, 15 tegen en 3 onthoudingen.

Klimaat: ENVI-commissie heeft resolutie COP26 aangenomen

Verhogen klimaatdoelstellingen 2030

In de resolutie roept de ENVI-commissie onder meer alle landen op hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te verhogen, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, om een sterk resultaat te bereiken op de 26e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (COP26). 

Ook moeten volgens de EP-leden alle G20-landen mondiaal leiderschap tonen en zich verbinden tot het bereiken van klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050.

Vijfjarig tijdschema NDC’s

Net als de Europese milieuministers roepen de EP-leden op tot een gemeenschappelijk vijfjarig tijdschema voor "nationaal vastgestelde bijdragen" (NDC's) in plaats van de huidige 10 jaar. 

Verder pleiten de EP-leden voor het stopzetten van directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025.

Natuur gebaseerde oplossingen

De EP-leden herhalen dat biodiversiteit een cruciale rol speelt in de strijd tegen en de aanpassing aan de opwarming en benadrukken dat op de natuur gebaseerde oplossingen win-win-oplossingen zijn, waarbij ecosystemen worden beschermd, hersteld en duurzaam beheerd.

Klimaatfinanciering

De EP-leden zeggen dat de ontwikkelde landen hun belofte moeten nakomen om ten minste 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden bijeen te brengen. Verder moet dat bedrag vanaf 2025 te verhogen wanneer ook de opkomende economieën moeten beginnen bij te dragen. Er moet overeenstemming worden bereikt over een routekaart met een eerlijke bijdrage van elk ontwikkeld land aan dit financieringsplan. 

Vervolgstappen

  • Stemming tijdens plenaire zitting van het Parlement, 18-21 oktober
  • COP26 in Glasgow, van 31 oktober tot en met 12 november

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 12 oktober 2021: Climate change: raise global ambitions to achieve strong outcome at COP26

1ste deel 6de evaluatierapport IPCC

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) in november 2023.

Lees meer
Volg ons