U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement geeft sterk signaal voor COP25

29 november 2019 - door Ina De Vlieger

In de aanloop van de 25ste Conferentie van de Partijen (COP25) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties voor klimaatverandering (UNFCCC), keurde het Europees Parlement op 28 november twee resoluties over klimaat goed. 

 • Het Europees Parlement roept de klimaatnoodtoestand uit.
 • De Europese Commissie moet haar wetgevings- en begrotingsvoorstellen in lijn brengen met 1.5 °C-doelstelling.
 • De EU moet CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% verminderen om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

Image by Pezibear from Pixabay

Europees Parlement geeft sterk signaal voor COP25

Resolutie over klimaat- en milieunoodtoestand

Met het uitroepen van de klimaat- en milieunoodtoestand juist voor de klimaattop van Madrid (COP25) die op 2 december start, geeft het Europees Parlement een sterk politiek signaal.

Het Parlement roept de nieuwe Commissie op om de klimaat- en milieueffecten van alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen volledig te onderzoeken. Ze moet ervoor zorgen dat alle voorstellen in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C en niet bijdragen tot het verlies aan biodiversiteit.

De tekst is met een zeer grote meerderheid van stemmen aangenomen: 429 stemmen voor, 225 stemmen tegen en 19 onthoudingen.

Toch ook kritische stemmen.

 • De Groenen/Vrije Europese Alliantie, die de resolutie heeft gesteund, is teleurgesteld dat de tekst niet concreet genoeg is en een emissiereductie van 65% tegen 2030 niet is opgenomen.
 • Alexander Vondra (ECR) benadrukt dat paniekzaaierij niet bijdraagt aan het beantwoorden van de ernstige vragen over de aanpak van de mondiale klimaatuitdaging. Het amendement van de ECR-Fractie, over de koolstofvoetafdruk van het Parlement voor zijn verplaatsingen en oproep tot één enkel hoofdkantoor voor het Parlement, werd verworpen.

Resolutie over VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid (COP25)

De tekst is met grote meerderheid goedgekeurd en neemt de aanbevelingen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid (ENVI) over.

 • De EU moet uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en zich hiertoe verbinden tijdens de VN-conferentie in Madrid in december.
 • Het Europees Parlement dringt er bij de EU op aan haar langetermijnstrategie om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken zo spoedig mogelijk aan het UNFCCC voor te leggen.
 • Om dit te bereiken moet de EU haar 2030 doelstelling verhogen tot een emissiereductie van 55% ten opzichte van 1990 (in plaats van ten minste 40%). Daarom roepen zij de nieuwe voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, op om deze doelstelling van 55% op te nemen in de Europese Green Deal.
 • De COP25 moet dienen om een nieuw ambitieniveau vast te stellen, zowel in termen van van de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de nationale bijdrageplannen (NDC's), die een verhoogde inzet voor klimaatactie in alle sectoren.
 • De EU-landen moeten hun bijdrage aan het Groene Klimaatfonds ten minste verdubbelen. De toezeggingen van de ontwikkelde landen volstaan niet om de collectieve doelstelling van 100 miljard USD per jaar vanaf 2020 te behalen.
 • De EU-landen moeten in 2020 alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen.
 • Alle paragrafen van de tekst waarin werd gepleit voor een verbod op kernenergie zijn geschrapt.
 • Alle landen moeten de uitstoot van de internationale scheepvaart en luchtvaart opnemen in hun nationale bijdrageplannen (NDC's). Bovendien moet de Commissie een voorstel te doen om de maritieme sector op te nemen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Meer lezen + alle EP-documenten op de EP-website.

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons