U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europa klimaatneutraal tegen 2050

28 november 2018 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft haar langetermijnstrategieA Clean Planet for All” (een schone planeet voor iedereen) voorgesteld. Deze strategie stelt geen streefcijfers vast, maar bepaalt een duidelijke koers voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050.

De strategie toont hoe Europa in het streven naar klimaatneutraliteit het voortouw kan nemen door te investeren in realistische technologische oplossingen, burgers zeggenschap te geven en maatregelen op belangrijke gebieden (zoals industriebeleid, financiën, onderzoek) optimaal op elkaar af te stemmen.  Hierbij moet sociale rechtvaardigheid worden gewaarborgd om te komen tot een eerlijke transitie.

Europa klimaatneutraal tegen 2050

Zeven strategische prioriteiten om te komen tot een klimaatneutrale economie

De omslag naar een klimaatneutrale economie kan Europa bereiken met maatregelen op zeven strategische gebieden:

  1. energie-efficiëntie
  2. hernieuwbare energiebronnen;
  3. schone, veilige en geconnecteerde mobiliteit
  4. een concurrerende industrie en een circulaire economie
  5. infrastructuur en interconnecties
  6. bio-economie 
  7. natuurlijke koolstofputten, en de opvang en het opslaan van CO2

Sterk signaal voor de VN-klimaattop (COP24)

Op 3 december start de klimaattop in Katowice (Polen). Doel is de laatste hand leggen aan de implementatierichtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs.

De langetermijnstrategie is in overeenstemming met de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de temperatuurstijging ruim beneden 2°C te houden en te streven naar een maximale stijging van 1,5°C.

Met haar langetermijnstrategie bevestigt Europa dat ze het voortouw wil nemen in de wereldwijde klimaatactie. Ook  presenteert de Europese Commissie hiermee een visie die kan leiden tot het bereiken van een netto-nulemissie van broeikasgassen tegen 2050.

Pin 17 januari 2019 in jouw agenda

De Europese Commissie verzorgt op donderdag 17 januari op VLEVA een verhelderende toelichting van de langetermijnstrategie Europa klimaatneutraal tegen 2050.

Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je online.

Volgende stappen

De Europese Commissie vraagt de EU-instellingen de visie voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te bestuderen. 

De mededeling staat op de agenda van de Raad Energie op 19 december.

Met het oog op de Europese Raad van 9 mei 2019 in Sibiu, waar de toekomst van Europa wordt vormgegeven, moeten de ministers in alle betrokken Raadsformaties uitgebreide beleidsdebatten voeren over de bijdrage van hun beleidsterreinen binnen de visie.

Bron en meer lezen

Mededeling van de Europese Commissie, COM(2018) 773 final: A Clean Planet for all, A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy
EC-persbericht, 28 november 2018 (met links naar meer achtergrondinfo): Europese Commissie pleit voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050
 

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons