U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU toont ambitie voor klimaattop in New York

16 september 2019 - door Stagiair

De Europese Unie is uniek in haar wetgevendkader rond klimaatbeleid. Zij is vastberaden om de inspanningen die vastgelegd zijn in het klimaatakkoord van Parijs, versneld toe te passen. Op deze manier hoopt de EU een bron van inspiratie te zijn voor andere landen en zich hierin te vestigen als wereldleider. Met deze ambities trekt de EU naar de VN-klimaattop in New York.

 • Het doel van de klimaattop in New York
 • Vijf belangrijke boodschappen van de Europese Commissie
 • Basis ‘Green deal’ op tafel

 

EU toont ambitie voor klimaattop in New York

Het doel  van de klimaattop in New York

Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, roept deze top op 23 september 2019 bijeen om een stimulus te geven aan:

 • de verhoging van het ambitieniveau van landen
 • de versnelde uitvoering van het Akkoord van Parijs

Vijf belangrijke boodschappen van de Europese Commissie

De vertrekkende Europese Commissie heeft op 11 september een mededeling aangenomen waarin de EU de boodschappen uiteenzet die zij op de klimaattop in New York zal overbrengen. De vijf voornaamste boodschappen zijn: 

 1. de EU klimaatneutraal tegen 2050 is realistisch
 2. de EU haalt de 2020-doelstellingen en alle verplichtingen in het kader van het Akkoord van Parijs.
 3. de EU doet het tegen 2030 beter dan vooropgesteld: emissiereductie van 45% ten opzichte van 1990 i.p.v. 40%
 4. de EU-begroting 2021-2027 voorziet 25% van het budget voor de financiering van klimaatgerelateerde activiteiten, met inbegrip van een eerlijke en billijke overgang
 5. de EU is met 74,4 miljard euro in 2018 de grootste verlener van ontwikkelingshulp ter wereld, waarbij een steeds groter deel van de uitgaven gaat naar klimaatmaatregelen

In New York zal de EU ook een initiatief ‘internationale platform voor duurzaam financieren’ presenteren. Commissaris Dombrovskis bereidt dat voor. 

Basis ‘Green deal’ op tafel

Parallel aan klimaatneutraal tegen 2050, is er een basis voor een  ‘Green deal’ van de inkomende Commissie. Dit voorziet in een verhoging van de doelstelling van de EU voor 2030 tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 50%.

Internationale klimaatbesprekingen najaar 2019

 • VN-klimaattop, New York (23 september)
 • VN-klimaattop (COP25), Santiago (Chile, 2-13 december)

Bron en meer lezen

Persbericht DG CLIMA, 11/09/2019: The European Union continues to lead global fight against climate change 

Communication from the Commission to the European Parliament and the Councel on the 2019 Climate Action Summit hosted by the United Nations Secretary General in New York

 

 

 

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) in november 2023.

Lees meer
Volg ons