U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

‘Carbon Border Adjustment mechanisme' verwacht in 2021

12 december 2019 - door Veronique Vennekens

In het kader van de Europese ‘Green Deal’ werden de plannen op tafel gelegd voor een carbon border adjustment mechanisme. 

  • Het voorstel zou pas in 2021 op tafel komen.
  • Door een importtaks te heffen op producten uit vervuilende landen ondervinden Europese bedrijven minder concurrentie van buitenlandse bedrijven die zich niet aan strenge klimaatregels moeten houden.
  • De EU mag zich aan hevige commentaar uit andere landen verwachten, zoals China en de VS.

Wat is een Carbon Border Adjustment mechanisme?

Het is nog niet helemaal duidelijk welke vorm het mechanisme precies zal aannemen. In ieder geval is het vooral gericht op staal, aluminium en cementproductie. Deze sectoren hebben een grote CO2-afdrukken en zullen grote inspanningen moeten doen om te voldoen aan de klimaatplannen van de Europese Unie.

‘Carbon Border Adjustment mechanisme' verwacht in 2021

Eén van de bezorgdheden in die sectoren is dat ze uit markt zullen worden geconcurreerd door goedkoper staal en aluminium uit landen die het niet zo nauw nemen met hun klimaatdoelstellingen. Daarom wil de EU een importtaks invoeren op producten met hoge CO2-afdruk uit zulke landen. 

Hierdoor hoopt de EU ook tegen te gaan dat Europese bedrijven zich gaan vestigen in landen waar men een lakser klimaatbeleid hebben. 

Het doel is om de CO2-afdruk te berekenen van een industrieel proces van geïmporteerde producten. Maar zelfs binnen een land kunnen processen heel erg verschillen. Een andere uitdaging is om het pad dat die producten afleggen te traceren doorheen een complexe wereldwijde waardeketen. 

Impact op ETS 

Lidstaten verwachten dat het mechanisme een tegenhanger wordt van een energiebelasting of de verlenging van het Emissions Trading Scheme (ETS). 

Wat ze ook voorstellen, het Emissions Trading Scheme (ETS) zal moeten aangepast worden. Momenteel zijn staal, mijnbouw en cement-sectoren uitgesloten van het ETS systeem tot 2030 omdat de EU niet wil dat deze zich gaan verplaatsen naar derde landen. 

Producenten vrezen dat ze dus niet alleen de financiële steun verliezen die ze nu krijgen maar ook een taks zullen moeten betalen die mogelijke problemen bij de Wereldhandelsorganisatie kan veroorzaken. Om nog maar te zwijgen van de sancties die de VS of China kunnen opleggen. 

De EU-officials zeggen dat er geen carbon-taks komt zonder een brede hervorming van het ETS-systeem. Het is niet helemaal duidelijk of die hervorming dan simultaan gaat gebeuren met het invoeren van het nieuwe mechanisme. 

Wereldhandelsorganisatie

De non-discriminatie principes van de Wereldhandelsorganisatie kunnen wel een probleem vormen. Tenslotte gaan sommige landen de taks wél gaan moeten betalen en anderen niet. Dit kan opgelost worden door een CO2-taks op alle goederen te heffen. Producten uit vervuilende landen zouden dan ook sowieso meer betalen. Nadeel: dan zouden ook de prijzen van Europese producten stijgen in export. 

De Europese Commissie zal in 2021 het voorstel presenteren. In de eerste plaats zal het beperkt blijven tot enkele energie-intensieve sleutelsectoren die nu al in het ETS-systeem zitten, zoals cementproductie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons