U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: roadmap EU-waterstofstrategie

28 mei 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over haar routekaart Europese waterstofstrategie (3 blz.), zie bijlage. Deelnemen kan tot 8 juni 2020.

  • De Europese Commissie zal haar mededeling over de Europese waterstofstrategie samen met haar strategie voor slimme sectorintegratie (energie) presenteren op 24 juni 2020.
  • De waterstofstrategie heeft tot doel een geschikt kader te scheppen om schone waterstof op te schalen, zodat deze op kosteneffectieve wijze bijdraagt tot het stimuleren en koolstofvrij maken van de economie.
Jouw stem in Europa: roadmap EU-waterstofstrategie

De EU-waterstofstrategie zal zowel niet-wetgevende als wetgevende maatregelen bevatten om een Europese waardeketen op het gebied van schone waterstof in te voeren. Deze staan gepland voor 2021 en vormen een aanvulling op de acties die worden vastgesteld in de strategie voor slimme sectorintegratie (24 juni). Verder worden deze versterkt door de werkzaamheden van de 'European Clean Hydrogen Alliance', die is aangekondigd in de nieuwe industriële strategie van de EU.

De Commissie benadrukt dat de term ‘schone waterstof’ verwijst naar waterstof geproduceerd door elektrolyse op basis van 100% hernieuwbare elektriciteit (groene of hernieuwbare waterstof) of aardgas (blauwe waterstof). De Commissie stelt dat ze prioriteit geeft aan de ondersteuning van de invoering van hernieuwbare waterstof. In een overgangsfase kan de productie van blauwe waterstof, in combinatie met koolstofafvang en -opslag (CCS), echter bijdragen tot een efficiënte inzet van hernieuwbare waterstof. 

Deelnemen aan de consultatie kan tot 8 juni.

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons