U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: roadmap ‘renovatiegolf’

12 mei 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over haar routekaart voor het initiatief ‘renovatiegolf’, zie bijlage. Deelnemen kan tot 8 juni 2020.

Het initiatief wordt in het derde kwartaal van 2020 verwacht en heeft tot doel het percentage energierenovaties van gebouwen in de Europese Unie te verhogen. Het huidige gewogen percentage is slechts 1%, dit moet de komende jaren tenminste verdubbelen. 

Jouw stem in Europa: roadmap ‘renovatiegolf’

Volgens de Commissie zal dit initiatief zowel de broeikasgasuitstoot als de energiearmoede verminderen, en de levensomstandigheden van de burgers verbeteren. Bovendien zal het initiatief ‘renovatiegolf’ een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van banen en het stimuleren van het economisch herstel.

Dit initiatief pakt de geconstateerde belemmeringen voor de renovatie van gebouwen aan door investeringen aan te moedigen met speciale aandacht voor sociale woningbouw, scholen en ziekenhuizen.

Neem deel aan eerste consultatieronde ‘renovatiegolf’ (deadline 8 juni)

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Renovatiegolf

Feedback op roadmap en openbare raadpleging herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Lees meer
Volg ons