U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU overtreft 2020-doelstelling hernieuwbare energie

21 januari 2022 - door Ina De Vlieger

De EU heeft haar 2020-doelstelling voor hernieuwbare energie overschreden (Eurostat, 2022)

  • Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik bedraagt 22% in 2020 op EU-niveau. Dit is twee procentpunten meer dan het streefcijfer van 20% dat is vastgelegd in de richtlijn hernieuwbare energie van de EU (2009/28).
  • Met uitzondering van Frankrijk hebben alle lidstaten hun nationale 2020-doelstelling in het kader van de richtlijn gehaald of overtroffen, in sommige gevallen via statistische overdrachten. Overeenkomsten tussen lidstaten zijn mogelijk om een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen tegen een bepaalde prijs van het ene land naar het andere over te hevelen.
EU overtreft 2020-doelstelling hernieuwbare energie

Enkele cijfers uitgelicht

  • Landen die hun streefcijfers aanzienlijk overtreffen, zijn Zweden, Kroatië (elk +11 procentpunten) en Bulgarije (+7 procentpunten). Frankrijk daarentegen blijft achter met 3,9 procentpunten.
  • Volgens gegevens van Eurostat heeft Zweden met 60% het grootste aandeel hernieuwbare energie in het bruto-eindenergieverbruik, gevolgd door Finland (44%) en Letland (42%).
  • Aan het andere eind van de schaal bevinden zich Malta (11%), Luxemburg (12%) en België (13%).

Op naar 2030-doelstelling hernieuwbare energie

Wat 2030 betreft, had de EU zich als doel gesteld ten minste 32% hernieuwbare energie in haar energiemix te bereiken. De EU-Commissie heeft echter in juli 2021 voorgesteld dit streefcijfer op te trekken tot 40%, om de netto broeikasgasemissies van de EU tegen 2030 met minstens 55% te verminderen.

Bron en meer lezen

Website van het bureau voor de statistiek van de EU (Eurostat): EU overachieves 2020 renewable energy target

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons