U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research Fund for Coal & Steel - Call for proposals 2017 (RFCS-2017)

Deadline

Doelstellingen

Onderzoek en technologische ontwikkeling zijn belangrijk in het ondersteunen van de Europese energie-doelstellingen met betrekking tot het aanbod van Europese steenkool en haar concurrerende en milieuvriendelijke omzetting en gebruik.

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een groeiende internationale dimensie van de steenkool markt en verscheidene problemen van mondiale omvang die er mee gepaard gaan. De EU moet een leidende rol spelen bij de tegemoetkoming aan deze uitdagingen met betrekking tot moderne technieken, mijnveiligheid en milieubescherming op wereldniveau. Dit moet ze doen door de overdracht te verzekeren van de knowhow die nodig is voor verdere technologische vooruitgang, verbeterde arbeidsomstandigheden (gezondheid en veiligheid) en verbeterde milieubescherming.

Voorstellen moeten ten minste betrekking hebben op een van de volgende RFCS-onderzoeksdoelstellingen:

 • Steenkool 1 Verbetering van de concurrerende positie van steenkool uit de Europese Unie.
 • Steenkool 2 Gezondheid en Veiligheid in mijnen.
 • Steenkool 3 Doeltreffende bescherming van het milieu en verbetering van het gebruik van kolen als een schone energiebron.
 • Steenkool 4 Beheer van externe afhankelijkheid van energievoorziening.

 

 • Staal 1 Nieuwe en verbeterde staal- en afwerkingstechnieken.
 • Staal 2 Onderzoek en technologische ontwikkeling en het gebruik van staal.
 • Staal 3 Behoud van hulpbronnen en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Onderwerpen die onder deze oproep tot het indienen van voorstellen vallen, zijn:

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende activiteiten:

 • Onderzoeksprojecten: Onderzoeksprojecten dienen ter dekking van onderzoeks- of experimentele werkzaamheden met als doel verdere kennis te verwerven om het bereiken van specifieke praktische doelstellingen te vergemakkelijken, zoals het creëren of ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen of dienstverlening
 • Piloot- en Demonstratieprojecten: Piloot- en Demonstratieprojecten zijn gericht op het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en innovatie.
 • Begeleidende maatregelen: Begeleidende maatregelen hebben betrekking op de bevordering van het gebruik van de verkregen kennis of de organisatie van speciale workshops of conferenties in verband met projecten of prioriteiten van het onderzoeksprogramma.

Budget

27 miljoen euro

 

Begunstigden

 

 •   Overheidsinstanties (alle)
 •   Non-profit organisaties
 •   Enterprises
 •   Opleidingsorganisaties (niet universiteit)
 •   Elke wettelijke organisatie

 Die hun geregistreerde wettelijke zetel hebben in een van de EU lidstaten.

Info & contact

Met vragen kunt u terecht bij rtd-steel-coal@ec.europa.eu.

Lees alles na in de RFCS information package 2017.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons