U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Energie en klimaat > Events >

High-level conference: A global approach to sustainable finance

21 maart 2019 08:30 – 12:00
Alcide de Gasperi (GASP) room, Charlemagne building Rue de la Loi 170 1040 Brussels Belgium

De Europese Commissie organiseert haar tweede conferentie over duurzame financiën, met als doel een globale aanpak van duurzame financiering aan te moedigen.

De wereld staat voor een serieuze investering bij de uitvoering van het akkoord van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). De OESO schat dat in de komende 15 jaar $ 6,9 biljoen aan jaarlijkse investeringen in energie, transport, gebouwen en waterinfrastructuur vereist zal zijn om consistent te zijn met het 2 ° -scenario zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs. Er zijn nog hogere investeringsniveaus nodig om de opwarming van de aarde op 1,5 ° Celsius te brengen, zoals aanbevolen door het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) van de VN en om een nul-broeikasgaseconomie te bereiken die de Europese Unie (EU) beoogt in haar langetermijnstrategie voor 2050.

Overheidsmiddelen zullen uiteraard niet voldoende zijn om aan deze investeringsbehoeften te voldoen. De financiële sector moet daarom een cruciale rol spelen om deze investeringskloof te dichten. Het mobiliseren van particuliere investeerders om duurzame projecten op wereldschaal te financieren, is daarom onmisbaar om tastbare resultaten te boeken in de strijd tegen klimaatverandering, de aantasting van het milieu en sociale ongelijkheden. De EU streeft ernaar een voortrekkersrol te vervullen bij het coördineren van de internationale inspanningen om zo een samenhangend financieel stelsel tot stand te brengen dat duurzame wereldwijde groei ondersteunt. Dit alles kadert in het actieplan voor het financieren van duurzame groei dat in maart 2018 door de Europese Commissie gelanceerd werd.

High-level conference: A global approach to sustainable finance

Programma

Ontvangen door president Juncker en vicevoorzitter Dombrovskis, zullen staatshoofden en regeringsleiders, ministers van financiën, voorzitters van EU- en andere internationale organisaties en CEO’s van financiële instellingen en multinationals de conferentie bijwonen.

Het zal de gelegenheid bieden om een gemeenschappelijke visie te omarmen en zich sterk in te zetten voor een coherent internationaal financieel systeem dat het kanaliseren van particulier kapitaal naar duurzame projecten ondersteunt. Daarbij kan besproken worden hoe duurzame wereldwijde financiering het best kan worden opgeschaald en hoe internationale coördinatie tussen overheden, financiële marktdeelnemers en multinationale ondernemingen het beste kan worden bereikt.

Het programma is georganiseerd rond de volgende drie thema's: 

  • Sessie 1: Financiering van duurzame wereldwijde groei: de behoefte aan internationale coördinatie.
  • Sessie 2: Hoe kan particulier kapitaal substantieel worden ingezet voor duurzame investeringen?
  • Sessie 3: Digitalisering als onderdeel van de oplossing voor het mobiliseren van duurzame financiering over de hele wereld. 


Registreer je hier voor de conferentie. (deadline 11/03). 

Maak een account aan

Volg ons