U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voorlopig akkoord CO2-emissienormen lichte voertuigen bekrachtigd

30 januari 2019 - door Ina De Vlieger

Zowel de EU-lidstaten als de Milieucommissie van het Europees Parlement hebben in januari 2019 het voorlopige akkoord (17/12/2018) over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe lichte voertuigen (personen- en bestelwagens) na 2020 bekrachtigd.

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat nieuwe auto's vanaf 2030 gemiddeld 37,5% minder CO2 uitstoten en nieuwe bestelwagens gemiddeld 31% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Tussen 2025 en 2029 moeten zowel personenauto's als bestelwagens 15% minder CO2 uitstoten.

Voorlopig akkoord CO2-emissienormen lichte voertuigen bekrachtigd

De bekrachtiging door de Raad gebeurde op 16 januari. De Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) heeft op 22 januari 2019 het voorlopige akkoord over het voorstel van de Commissie inzake emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen na 2020 goedgekeurd met 41 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding. 

De volledige tekst van het akkoord is nu beschikbaar

 

Volgende stappen

  • Plenaire stemming in het Europees Parlement (EP) is gepland tijdens de zitting van 25-28 maart 2019
  • Na goedkeuring door het EP, zal de Raad de tekst tijdens een volgende zitting zonder debat aannemen. De formele goedkeuring van de nieuwe regels zal vóór de zomer plaatsvinden.
  • Vervolgens verschijnt de nieuwe verordening in het EU-Publicatieblad en treedt in werking.

Achtergrond

Het doel van het voorstel is bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en tegen 2030 de EU-wijde reductiedoelstelling (broeikasgasemissies) van 30% voor sectoren die niet onder het emissiesysteem vallen (niet-ETS-sectoren) vallen.

De voorgestelde maatregelen en doelstellingen zijn gebaseerd op het klimaat- en energiekader voor 2030 en de strategie voor de Energie-unie, die gericht is op een vermindering van de vervoersemissies en het energieverbruik. De verminderde behoefte aan fossiele brandstoffen zal ook de continuïteit van de energievoorziening in de EU verbeteren en onze afhankelijkheid van de invoer van energie uit derde landen verminderen.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad, 16 januari 2019, CO2 emission standards for cars and vans: Council confirms agreement on stricter limits

Resultaten stemming ENV-commissie 22 januari over post 2020 CO2-normen lichte voertuigen (blz. 6)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons