U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Visie EU-ministers rond EU klimaatneutraal in 2050

11 maart 2019 - door Ina De Vlieger

De energie- en milieuministers van de EU-lidstaten steunen het Commissie voorstel voor een lange termijn-klimaatstrategie die streeft naar een nulniveau van de netto broeikasgasemissies tegen 2050 in de EU. Deze strategie is een belangrijk handvat om de EU voor te bereiden op de noodzakelijke transitie in alle sectoren van de Europese economie. Ze geeft een duidelijk signaal aan investeerders. Wel is er een oproep naar flexibiliteit om de doelstellingen te bereiken. 

Visie EU-ministers rond EU klimaatneutraal in 2050

Welke lidstaten willen een 100% hernieuwbare energie scenario?

Op 4 februari riepen de EU-energieministers op tot flexibiliteit om tot een klimaatneutrale economie te komen. 

Over de rol van hernieuwbare energie verschillen de meningen

 • Vijf lidstaten (Ierland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje) vragen de Commissie om een scenario met 100% energie uit hernieuwbare bronnen in 2050 op te nemen. 
 • Duitsland merkt op dat de laatste 20% om te komen tot 100% hernieuwbare het duurst is. Het is belangrijk om dit in evenwicht te brengen door de economieën in Europa concurrerend te houden.

Eerlijke verdeling van inspanningen

 • De Poolse minister dringt aan op geleidelijke en eerlijke overgang naar andere energiebronnen. Hierbij moet voldoende aandacht gaan naar de mijnregio’s. 
 • Volgens de Franse minister kan door inspanningen te combineren EU koolstofneutraal zijn tegen 2050.
 • België merkt op dat "energietransitie gekoppeld is aan gedragsveranderingen". De voortgang moet evenwichtig en geleidelijk zijn, zonder de continuïteit van de energievoorziening in het gedrang te brengen.
 • Duitsland geeft aan dat opvattingen uiteenlopen en er behoefte is aan eerlijke discussies over het energiebeleid in Europa".
 • Denemarken wilt dat de EU zichzelf nog in 2019 een ambitieus streefdoel met nulemissie stelt

Visie milieuministers over EU klimaatneutraal

Op 5 maart gaven de Europese milieuministers aan dat de langetermijnstrategie tegen 2020 moet aangenomen zijn om tegen 2050 een succesvolle overgang naar een klimaatneutrale Europese economie mogelijk te maken.

Enkel belangrijke punten van deze milieuraad

 • Integratie van klimaatneutraliteit in de domeinen energie, vervoer, concurrentievermogen, landbouw, onderzoek en financiering is noodzakelijk voor de samenhang van het EU-beleid.
 • Het scheppen van voorwaarden voor overgangssteun en toegang tot alle financiële instrumenten (vooral innovatiefondsen en moderniseringsfond) om te komen tot stimulansen voor de innovaties.
 • Verscheidene lidstaten benadrukken de noodzaak van complementariteit tussen de toekomstige langetermijnstrategie van de EU en de nationale energie- en klimaatplannen.
 • Sommige lidstaten benadrukken het belang van technologische neutraliteit, waar andere veilige en duurzame energie als prioritair beschouwen.
 • Alle milieuministers benadrukken het potentieel voor economische groei en het scheppen van werkgelegenheid, vooral in de bouw- en transportsector.

Volgende stappen

 • 11-14 maart: plenaire stemming Europees Parlement
 • 21-22 maart: bespreking op Europese Raad
 • 9 mei: Europese Raad zet besprekingen verder tijdens speciale informele bijeenkomst van de in Sibiu, (Roemenië)

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons