U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vijfde staat van de energie-unie

15 oktober 2020 - door Ina De Vlieger

De Commissie heeft haar vijfde voortgangsrapport over de Energie-Unie en de begeleidende documenten goedgekeurd.  Dit toont de vooruitgang die de EU boekt in de verschillende aspecten van het EU-energiebeleid en de uitdagingen en kansen die ons te wachten staan. Belangrijk hierbij is de bijdrage van de energie-unie aan de lange termijn EU-klimaatdoelstellingen.

Het rapport maakt de balans op van de vooruitgang die is geboekt in de vijf dimensies van de energie-unie: 

  1. Het koolstofvrij maken van de economie, inclusief hernieuwbare energiebronnen
  2. Energie-efficiëntie
  3. De interne energiemarkt
  4. Voorzieningszekerheid en onderzoek
  5. Innovatie en concurrentievermogen
Vijfde staat van de energie-unie

Nationale energie- en klimaatplannen en NextGenerationEU

Het rapport geeft richtsnoeren voor een snelle uitvoering van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en voor de wijze waarop energie gerelateerde investeringen en hervormingen het economisch herstel van de EU kunnen stimuleren. Bovendien benadrukt het hoe het herstelplan NextGenerationEU de EU-landen kan ondersteunen met een aantal vlaggenschipprogramma's voor financiering. 

Evaluatie Belgisch NECP

De Commissie beoordeelt het Belgisch ambitieniveau voor 2030 als laag, zie bijlage. 

Op basis van het definitieve nationale energie- en klimaatplan van België en de investerings- en hervormingsprioriteiten die in het Europees semester voor België zijn vastgesteld, krijgt België voor klimaat- en energie gerelateerde investerings- en hervormingsmaatregelen de aanbeveling om volgende maateregelen te nemen:

  • Maatregelen om mature overheidsinvesteringsprojecten te vervroegen en om regelgevende belemmeringen voor investeringen in de productie en het gebruik van schone energie aan te pakken
  • Maatregelen om de renovatie van gebouwen te versnellen 
  • Maatregelen ter ondersteuning van duurzame mobiliteit

Lees meer in de bijlage.

Bron en meer informatie

Report on the State of the energy union COM(2020)950

Persbericht Europese Commissie, 14 oktober 2020: State of the Energy Union: Progress made on the clean energy transition and a basis for green recovery

Alle overige docmuenten en bijlagen: Fifth report on the state of the energy union

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons