U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strategie Energie-Unie: eisen energiecommissie

13 november 2015 - door Melanie De Caluwé

Op 10 november 2015 nam de energiecommissie van het Europees Parlement het rapport over de strategie voor de energie-unie aan. Hiermee steunt ze het strategisch kader voor de energie-unie, dat de Europese Commissie in februari 2015 publiceerde. Toch de parlementsleden stellen hun eisen.

Strategie Energie-Unie: eisen energiecommissie

Enkele belangrijke punten

 • De parlementsleden willen dat alle wetgeving over de energie-unie op gelijke voet wordt beslist door het Parlement en de Raad.
 • De urgentie van het veilig stellen van de energiezekerheid in Europa. Daarom moet de Europese Commissie (EC) diversifiëring in energiebronnen, -routes en – leveranciers stimuleren. Tevens moet ze inzetten op de bouw van prioritaire energie-infrastructuur corridors.
 • Met het oog op een betere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten bij de voorbereiding van het nationale energiebeleid, moet de EC bekijken hoe zij nationale crisispreventie en respons maatregelen kan verbeteren op regionaal en EU niveau.
 • De EC moet een belangrijkere rol krijgen in energie-onderhandelingen tussen lidstaten en derde landen.
 • Europa moet haar energiebronnen volledig exploiteren (ook de conventionele) en kom af maken met onnodige regelgevende beperkingen voor de investeerders. Toch lidstaten die schaliegas ontginnen moeten de aanbeveling van de Commissie hieromtrent naleven.
 • Een sleutelrol is weggelegd voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen om de lange-termijn doelstellingen voor klimaat te halen op de meest kost-effectieve manier.

EP-documenten

 • Draft verslag (zie bijlage)
 • Amendementen (zie bijlage)
 • Eindrapport ITRE (zie bijlage)

Volgende stappen

 • Plenaire stemming, week van 14 december 2015.
 • Vaststellen Raadsconclusies rond het bestuur van de Energy Unie op Raad Energie, verwacht op 26 november 2015.

Persbericht Europees Parlement, 10 november 2015, MEPs want integrated energy market with clear targets & secure supplies.

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons