U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

25 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Op 11 mei maakten de Europese energieregulators hun standpunt over het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de hernieuwbare energierichtlijn bekend. Het Europees Economisch en Sociaal Comité had zijn advies op 24 april klaar.
 

Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

Witboek Europese energieregulators

Het Witboek bevat de standpunten van het Agentschap voor de samenwerking van energieregelgevers (ACER) en de nationale regelgevende instanties in de Raad van Europese Energieregelgevers (CEER) over de integratie van hernieuwbare energiebronnen (HEB) op de groothandelsmarkt.

 

Enkele belangrijke standpunten:

  • Europese energieregelgevers vragen stopzetting van de prioritaire toegang van hernieuwbare energie tot het net.
  • De 90% vergoeding voor HE-inperking moet verdwijnen, zodat herverzending en inperking minder normatief zijn.
  • Zelfgeneratoren moeten een eerlijk deel van de netwerk- en systeemkosten betalen.

Advies Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Hierbij een greep uit de conclusies en aanbevelingen:

  • Het EESC betreurt het ontbreken van bindende nationale streefcijfers.
  • In de titel van het richtlijnvoorstel staat "bevordering" van hernieuwbare energiebronnen, maar in de tekst zelf staan geen specifieke steuninstrumenten beschreven. Er is nood aan duidelijke regels op dit gebied om investeringszekerheid te scheppen.
  • Energiearmoede is een sociaal probleem dat door middel van sociaal beleid moet worden aangepakt. Er moeten oplossingen komen om de initiële investeringen te financieren (bv. sociale fondsen of investeringsfaciliteiten) en de barrières voor de toegang tot kapitaal te overwinnen door een systematische politieke benadering. 

Alle conclusies en aanbevelingen vindt u in bijlage. Dit samen met algemene opmerkingen over de bevordering van hernieuwbare energie en opmerkingen over het richtlijnvoorstel.

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer
Volg ons