U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Resolutie herziening verordening trans-Europese energie-infrastructuur

13 juli 2020 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid de ontwerpresolutie over de herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur aangenomen. De resolutie is ingediend door de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement. Ze roept de Europese Commissie op om uiterlijk eind 2020 met een voorstel te komen voor een herziening van de TEN-E-verordening (347/2013) waarin ze rekening houdt met: 

  • De 2030 energie- en klimaatdoelstellingen
  • De verbintenis om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050
  • En het principe van de energie-effici├źntie eerst
Resolutie herziening verordening trans-Europese energie-infrastructuur

Zij verzoeken de Commissie om overgangsrichtsnoeren voor te stellen om ervoor te zorgen dat de projecten voor de vijfde PCI-lijst (projecten van gemeenschappelijk belang) in overeenstemming zijn met de EU-klimaatverbintenissen.

De aanname van de resolutie gebeurde met een grote meerderheid: 548 stemmen voor, 100 tegen en 40 onthoudingen.

Volgende stappen

De Europese Commissie presenteert in het najaar 2020 haar voorstel voor herziening van de trans-Europese energie Netwerken (TEN-E) Verordening.

EP- Resolutie herziening verordening trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E-verordening)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons