U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadsconclusies VN‑klimaatconferentie (COP25)

07 oktober 2019 - door Ina De Vlieger

De milieuministers hebben conclusies aangenomen ter voorbereiding van de bijeenkomsten in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties voor klimaatverandering (UNFCCC). De COP25 (25ste Conferentie van de Partijen van de VN) vindt plaats in Santiago (Chili) van 2 t.e.m. 13 december 2019.

  • De Raad Milieu heeft geen verhoging van EU-doelstelling voor 2030 opgenomen.
  • De Raad beklemtoont het belang om alles in het werk te stellen om van de COP25 een succes te maken en concrete resultaten te behalen.
Raadsconclusies VN‑klimaatconferentie (COP25)

EU-doelstelling 2030 blijft op 40% emissiereductie

De milieuministers willen de rest van de wereld een sterk en evenwichtig signaal geven over de EU-klimaatacties en klimaatambities, zodat COP25 een succes wordt en tot concrete resultaten leidt. Ze hebben een groot deel van de vergadering gewerkt aan hun standpunt over de EU-bijdrage (NDC).

De VN verwacht van alle partijen (landen) in 2020 een bijstelling van hun bijdrage tot reductie van broeikasgasuitstoot. De milieuministers konden niet tot een compromis komen om nu al het EU-ambitieniveau te verhogen. Bijgevolg blijft de EU-doelstelling voor 2030 voorlopig op een vermindering van de uitstoot met ten minste 40% ten opzichte van 1990. Een actualisatie van de EU-bijdrage (NDC) gebeurt later en wordt in 2020 aan het UNFCCC overgemaakt.

EU-prioriteiten voor COP25

De EU-prioriteiten voor de onderhandelingen in Santiago zijn onder meer:

  • Voltooiing van de uitvoeringsrichtsnoeren voor het mechanisme voor vrijwillige samenwerking van de Overeenkomst van Parijs (artikel 6)
  • Afronding van de 2e evaluatie van het internationaal mechanisme van Warschau voor verlies en schade
  • Voltooiing van herziening van het werkprogramma van Lima over gendergelijkheid
  • Vooruitgang met het technische werk aan de regelingen voor het versterkt transparantiekader

De conclusies (Raad Milieu 4/10/2019) geven het EU-standpunt over deze doelstellingen.

Oproep tot actie aan IMO

De Raad van de EU vraagt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om haar oorspronkelijke strategie voor de vermindering van de broeikasgasemissies van schepen, die in 2018 is aangenomen, snel uit te voeren. 

Bron en meer lezen

Persbericht Raad, 4 /10/2019, The Council sets out EU position for UN climate conference in Santiago de Chile (COP25)

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons