U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadmilieu verwelkomt klimaatwet, maar onenigheid over 2030-doel

08 maart 2020 - door Ina De Vlieger

De milieuraad verwelkomde op 5 maart het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met het oog op de verankering van de doelstelling 'EU klimaatneutraal tegen 2050', kortweg de ‘eerste Europese klimaatwet’.

  • De lidstaten zijn verdeeld over de verhoging van de 2030 klimaatdoelstelling van de EU.
  • Verscheidene lidstaten hebben kritiek op de bepaling in de ‘klimaatwet’ om de EU-klimaatdoelstellingen voor de periode na 2030 via gedelegeerde handelingen vast te stellen. 
Raadmilieu verwelkomt klimaatwet, maar onenigheid over 2030-doel

Lidstaten pro hoger 2030-ambitieniveau

  • Landen die voorstander zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 50% te verminderen en naar 55% (in plaats van -40%): Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. Duitsland neigt hierbij aan te sluiten.
  • Enkele daarvan pleiten zelf voor een minimumdoelstelling van -55%: Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Finland en Luxemburg.

De ministers van deze landen dringen er bij de commissie op aan haar beoordeling van de haalbaarheid van de verhoging van de doelstelling voor 2030 te bespoedigen, zodat de resultaten uiterlijk in juni beschikbaar komen. Momenteel voorziet de commissie de publicatie van de resultaten van de impactstudie in september. De ambitieuze lidstaten vrezen dat deze timing de medewetgevers van de EU (Europees Parlement en Raad van de EU) niet genoeg tijd geeft om vóór de COP26 in Glasgow een politiek akkoord te bereiken over de verhoging van het streefcijfer voor 2030.

Lidstaten kritisch over hogere 2030-doel

Sommige lidstaten, die zich zorgen maken over de kosten van de ‘groene transitie’ en de gevolgen voor de werkgelegenheid, zijn in min of meerdere mate gekant tegen de verhoging van de ambities voor 2030.

  • Litouwen, Estland, Roemenië en Bulgarije willen de resultaten van de effectbeoordeling afwachten en dringen aan op een grondig onderzoek dat alle lidstaten bestrijkt.
  • Polen, Hongarije en Tsjechië zijn duidelijk tegen een verhoging van de doelstelling voor 2030.
  • Hongarije is van mening dat dergelijke ambities onverenigbaar zijn met het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 van slechts 1% van het bruto nationaal inkomen van de EU, dat door de zuinige landen (Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Nederland) werd verdedigd.

Lidstaten willen de controle behouden 

Verscheidene lidstaten hebben kritiek op de bepaling in de 'klimaatwet' om de klimaatdoelstellingen van de EU voor de periode na 2030 via gedelegeerde handelingen vast te stellen. Met name Polen, Slowakije, Bulgarije, Hongarije, Malta en Cyprus roepen op om de staatshoofden en regeringsleiders de bevoegdheid te laten behouden om de klimaatdoelstellingen van de EU vast te stellen (op grond van de unanimiteitsregel).

 

Bron: Bulletin Quotidien Europe 12440, 6/3/2020, Member States welcome ‘climate law’ but disagree on 2030 target

 

Maak een account aan

Volg ons