U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad zet toekomst energiesystemen uiteen

26 juni 2019 - door Stagiair

De energieministers van de EU-lidstaten hebben op 25 juni conclusies aangenomen over de toekomst van energiesystemen in de energie-unie. Dit om de energietransitie en de energie- en klimaatdoelstellingen tegen 2030 en daarna te waarborgen.

  • Prioriteiten en principes toekomstige beleidsvorming vastgelegd
  • Burgers en bedrijven vormen kern van proces van energietransitie
  • Commissie moet in toekomst rekening houden met conclusies 
Raad zet toekomst energiesystemen uiteen

De conclusies bevatten een aantal prioriteiten en principes voor beleidsvorming tot 2030 en erna. Die moet namelijk gericht zijn op een betaalbaar, veilig, concurrerend en duurzaam energiesysteem. Zo benadrukken de energieministers hoe belangrijk het is om inspanningen te concentreren en meer te investeren op het gebied van infrastructuur, innovatieve technologieën en sectorkoppeling en -integratie. Daarnaast erkennen ze dat burgers en bedrijven de kern vormen van het proces van energietransitie. Dit door te zorgen voor maatschappelijke acceptatie en een internationale concurrentiepositie.

Rol van de Commissie

De energieministers kijken nu naar de Commissie om de conclusies toe te passen bij nieuwe voorstellen op energiegebied. Ze roepen de Commissie ook op om een analyse uit te voeren van sectorkoppeling- en sectorintegratietechnologieën en de inspanningen te weerspiegelen die nodig zijn om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken. Dit in het kader van een toekomstige herziening van de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

De conclusies zijn gebaseerd op het onlangs voltooide wetgevingspakket "Schone energie voor alle Europeanen" en de mededeling van de Commissie "Een schone planeet voor iedereen", waarin een strategische visie wordt uiteengezet voor het toekomstige klimaatbeleid van de EU.

De tekst van de conclusies is door het voorzitterschap opgesteld op basis van een debat van de energieministers tijdens een informele bijeenkomst in Boekarest op 2 april 2019. Het werd uitvoerig besproken tijdens verschillende vergaderingen van de Groep energie en in het Comité van permanente vertegenwoordigers op 12 juni 2019.

De volledige tekst met conclusies kan je hier terugvinden. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons