U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad Milieu bepaalt 2 belangrijke doelstellingen voor emissiereductie zware bedrijfsvoertuigen

21 december 2018 - door Ina De Vlieger

Op 20 december nam de Raad Milieu een standpunt in over het voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe, zware bedrijfsvoertuigen te verminderen.

De Raad legt twee belangrijke emissiereductiedoelstellingen vast:

  1. CO2-emissiereductie  van 15% voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 ten opzichte van de emissieniveaus van 2019. Dit is in lijn met het voorstel van de Europese Commissie.
  2. Een bindende reductie van 30% vanaf 2030, tenzij anders beslist na evaluatie van deze verordening in 2022.
Raad Milieu bepaalt 2 belangrijke doelstellingen voor emissiereductie zware bedrijfsvoertuigen

Herzieningsclausule

Men voorziet een herzieningsclausule die na evaluatie de 2030-doelstelling, indien nodig, kan bijstellen in 2022. De clausule maakt het bovendien mogelijk om bindende doelstellingen voor 2035 en 2040 in te voeren.

Sancties en stimuli voertuigfabrikanten

Fabrikanten die zich niet houden aan de CO2-emissiereductiedoelstellingen krijgen een financiële sanctie in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.

Ook komt er een systeem van stimulansen, de zogenaamde superkredieten, waarbij voertuigen met een nul- en lage emissie bij de berekening van de specifieke emissies van een vrachtwagenfabrikant als meer dan één voertuig worden meegerekend. Voor de superkredieten gelden plafonds om een afzwakking van de milieudoelstellingen van de verordening te voorkomen.

In vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie heeft de Raad besloten om bussen en touringcars uit te sluiten van deze stimuleringsregeling.

Representatieve gegevens van voertuigfabrikanten

Specifieke maatregelen verplichten de fabrikanten om representatieve gegevens over CO2-uitstoot en brandstofverbruik van de door hen gebouwde vrachtwagens bij te houden.

De Raad is minder ambitieus dan het Europees Parlement

Op 14 november nam het Europees Parlement zijn standpunt in over CO2-emissiedoelstellingen voor zware bedrijfsvoertuigen. Die zijn ambitieuzer dan de voorstellen van de Raad.

Het Parlement pleit voor de volgende 2030-doelstellingen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen:

  • De CO2-emissies van zware vrachtwagens moet met 35% verminderen.
  • Het aandeel emissiearme en emissievrije vrachtwagens moet naar  20% dalen.

Volgende stappen

De Raad kan nu beginnen aan de onderhandelingen met het Europees Parlement. Verwacht wordt dat deze onderhandelingen - in het kader van de triloog  - in januari onder het Roemeense voorzitterschap van start gaan.

Update op 24/1/2019:

  • De onderhandelingen tussen Raad en EP vorderen goed , maar er is nog geen akkoord bereikt tijdens de 2de triloog op 22 januari.
  • De 3de triloog  gaat door op 12 februari. Technische vergaderingen zijn gepland op 24 en 31 januari.

Bron en meer lezen

Persbericht van de Raad, 20/12/2018: CO2 emission standards for trucks: Council agrees its position

Algemene benadering van de Raad inzake CO2-doelstellingen zware bedrijfsvoertuigen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons