U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad klopt standpunt hernieuwbare energie af

19 december 2017 - door Kelly Digneffe

De Raad energie heeft op 18 december haar standpunt bepaald over de herziening van de richtlijn ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie. De Raad houdt vast aan het EC-voorstel 27% EU-brede doelstelling voor hernieuwbare energiebronnen tegen 2030. Wel legt de Raad haar eigen accenten.

Raad klopt standpunt hernieuwbare energie af

Belangrijkste elementen uit visie hernieuwbare energie van de Raad

  • Consumenten profiteren van vereenvoudigde kennisgevingsprocedures voor kleinschalige installaties en van de rechten en plichten van 'hernieuwbare zelf-consumenten'.
  • Voor verwarming en koeling moeten de lidstaten maatregelen nemen om een jaarlijkse toename met 1 procentpunt in het aandeel hernieuwbare energie te bereiken.
  • Voor transport moet elke lidstaat voldoen aan ten minste 14% hernieuwbare energie tegen 2030. Hierbij is er een subdoel van 3% voor 'geavanceerde biobrandstoffen', waarvoor dubbel tellen is toegestaan. Deze subdoelstelling heeft een tussentijdse bindende mijlpaal van 1% in 2025 om de investeringsveiligheid te verhogen en de beschikbaarheid van brandstoffen gedurende de hele periode te garanderen. Verder wordt elektromobiliteit aangemoedigd door twee multiplicators: factor 5 voor hernieuwbare elektriciteit gebruikt voor wegvervoer en factor 2 voor spoorvervoer.
  • Het bestaande plafond van 7% voor biobrandstoffen van de eerste generatie blijft gehandhaafd om beleggers zekerheid te bieden. Een lidstaat krijgt een beloning als deze onder de 7% blijft door de mogelijkheid om zijn algemene doelstelling voor hernieuwbare energie in transport te verlagen.
  • Ook verduidelijkt de richtlijn regels met betrekking tot de duurzaamheidscriteria en besparingscriteria voor broeikasgasemissies die van toepassing zijn op biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen.

Wat met steunregelingen voor hernieuwbare energie?

  • Lidstaten krijgen de mogelijkheid hun nationale steunregelingen open te stellen voor producenten van hernieuwbare energie in andere lidstaten, maar de uiteindelijke beslissing hierover blijft bij hen.
  • Wat de investeringen in hernieuwbare energie betreft, volgt de Raad het Commissievoorstel voor de stabiliteit van financiële steun door ongerechtvaardigde retroactieve wijzigingen in steunregelingen te voorkomen.

Volgende stappen richtlijn hernieuwbare energie

  • Stemming in voltallige Europees Parlement in januari 2018 
  • Start triloogonderhandelingen onder het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad verwacht tijdens het eerste kwartaal van 2018

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer
Volg ons