U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad keurt EU-klimaatadaptatiestrategie goed

11 juni 2021 - door Ina De Vlieger

Op 10 juni 2021 heeft de Raad Milieu unaniem de ontwerpconclusies over de Europese strategie voor aanpassingen aan de klimaatverandering aangenomen.

De conclusies onderschrijven de doelstellingen van de strategie om de aanpassingsmaatregelen te verdiepen en uit te breiden, met een sterkere nadruk op:

  • natuur gebaseerde oplossingen
  • kennis, financiële en economische overwegingen
  • de internationale dimensie en een rol voor verzekeringen.

De Raadsconclusies geven de Commissie politieke sturing voor het uitvoeren van de strategie.

Raad keurt EU-klimaatadaptatiestrategie goed

Zo wijzen de EU-milieuministers in de conclusie op het verband tussen klimaat en water. Dit omwille van de talrijke risico's die verbonden zijn aan het waterbeheersysteem, zoals overstromingen, watertekorten en droogtes.

Ook beklemtoont de Raad milieu het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen om de veerkracht ten aanzien van klimaatverandering te vergroten. Deze oplossingen dragen immers tegelijkertijd bij tot de instandhouding of versterking van de biodiversiteit en tot de bescherming en het herstel van ecosystemen.

Daarnaast erkennen de EU-milieuministers dat het internationale optreden moet worden versterkt. Tevens bevestigen ze  de toezegging van de EU en de lidstaten om de mobilisering van internationale klimaatfinanciering te intensiveren

Verder vormen deze Raadsconclusies een leidraad voor de indiening van een EU-adaptatiemededeling bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC in de aanloop naar COP26 (november 2021).

Bron en meer lezen

Persbericht Raad 10/6/2021: Raad keurt nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering goed

Ontwerpconclusies van de Raad over "Een klimaatveerkrachtig Europa tot stand brengen - de nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering"
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons