U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad bereikt haar standpunt in de interne elektriciteitsmarkt

19 december 2017 - door Melanie De Caluwé

De Raad energie heeft op 18 december twee onderhandelingsstandpunten bereikt over de interne elektriciteitsmarkt, namelijk over 1) de verordening tot vaststelling van het kader voor een interne markt voor elektriciteit in de hele EU; en 2) de richtlijn met gemeenschappelijke regels om ervoor te zorgen dat de interne elektriciteitsmarkt in de EU concurrerend, op de consument gericht, flexibel en niet-discriminerend is. Beide wetgevingsvoorstellen kaderen in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" die de Europese Commissie op 30 november 2016 presenteerde.

Raad bereikt haar standpunt in de interne elektriciteitsmarkt

Naar een moderne elektriciteitsmarkt

De verordening tot vaststelling van het kader voor een interne markt voor elektriciteit in de hele EU vormt de hoeksteen voor de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt. Het standpunt van de Raad omvat de volgende belangrijke elementen: 

 • De invoering van nieuwe regels om in geschikte voorwaarden voor de handel in elektriciteit binnen verschillende tijdsbestekken te voorzien. Dit heeft tot doelstelling om bij handel de realtime zo dicht mogelijk te benaderen.
 • Een duidelijkere definitie van de basisprincipes voor de vaststelling van zogenaamde "biedzones" (zones voor de handel in elektriciteit). De Raadstekst voert een referentieniveau in voor de maximale capaciteit aan de grens dat nageleefd moet worden.
 • Na 2025 komen nieuwe installaties enkel in aanmerking voor deelname aan een capaciteitsmechanisme indien de emissies ervan minder zijn dan 550 gr CO2/kWh, of minder dan 700 kg CO2 gemiddeld per jaar per geïnstalleerde kW. 
 • Een Europese beoordeling over de toereikendheid van hulpbronnen. Deze zal naast de nationale beoordelingen gebruikt worden als basis voor besluiten over capaciteitsmechanismen.
 • Ten slotte steunt de Raad de oprichting van een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders (DSB'S).

Een concurrerende en consumentgerichte interne elektricteitsmarkt 

De richtlijn inzake de interne energiemarkt legt de nadruk op de consumenten en op het belang van een goed functionerende interne markt. De grote lijnen van het standpunt van de Raad zijn: 

 • Om de concurrentie te bevorderen, zullen elektriciteitsleveranciers hun prijzen vrij kunnen bepalen op de toekomstige elektriciteitsmarkt. Lidstaten zullen wel de prijzen tijdelijk kunnen reguleren om bijstand te bieden en om energiearme of kwetsbare privégebruikers te beschermen.
 • De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat het nationale regelgevings­kader de elektriciteits­leveranciers in staat stelt om een contract met een dynamische elektriciteitsprijs aan te bieden.
 • De rol, behandeling en werking van energiegemeenschappen werd gedefinieerd zodat zij op een passende en evenwichtige manier kunnen bijdragen aan het delen van de totale kosten van het systeem.
 • Lidstaten zullen onder bepaalde voorwaarden distributie­systeem­beheerders (DSB's) en transmissie­systeem­beheerders (TSB's) toestaan energieopslagfaciliteiten te bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren. 

Wat zijn de volgende stappen?

 • Met deze twee standpunten is de Raad voorbereid en hoopt het de onderhandelingen met het Parlement zo vroeg mogelijk volgend jaar te starten.
 • Het Europees Parlement blijft werken aan een intern standpunt over dit voorstel. Naar verwachting zal in de ITRE-commissie op 21 februari 2018 over het ontwerpverslag worden gestemd. Indien het Europees Parlement het eens wordt over zijn interne standpunt, zou volgens de huidige planning de eerste ronde van trialogen begin 2018 kunnen beginnen.

Meer lezen?

Lees hier de persmededeling van de Raad over de verordening

Lees hier de persmededeling van de Raad over de richtlijn

Lees hier meer over de Raad energie van 18 december

Maak een account aan

DOSSIER

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons