U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ontwerpverslag herziening CO2-normen lichte voertuigen gemengd onthaald door ENVI

16 januari 2022 - door Ina De Vlieger

Het ontwerpverslag van Jan Huitema (Renew Europe, Nederland) over de herziening van de CO2-normen voor auto's krijgt gemengde reacties van de Europarlementariërs in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI, 13 januari).

Twee belangrijke twistpunten:

  • Invoering van doelstelling voor 2027
  • Aanscherping van de door Europese Commissie voorgestelde normen voor 2025 en 2030
Ontwerpverslag herziening CO2-normen lichte voertuigen gemengd onthaald door ENVI

Vooral de EPP-leden (Europese Volkspartij) heeft scherpe kritiek op de ontwerptekst, omdat deze te ambitieus zou zijn. Jens Gieseke, de schaduwrapporteur van de fractie voor dit verslag, en Peter Liese, beiden uit Duitsland zijn tegen het idee om 2027 doelstelling in te voeren en de door de Europese Commissie voorgestelde normen voor 2025 en 2030 aan te scherpen.

Een deel van de Europarlementariërs vreest dat de voorstellen van de heer Huitema zouden leiden tot een dramatisch verlies van banen in de auto-industrie zonder dat het milieuprobleem echt wordt opgelost, omdat mensen hun oude, vervuilende auto's zullen blijven gebruiken als gevolg van een ontoereikende oplaadinfrastructuur.

Daartegenover zijn de schaduwrapporteurs voor de S&D-Fractie en de Verts/ALE-Fractie, Sara Cerdas (Portugal) en Bas Eickhout (Nederland), ingenomen met het ontwerpverslag en het idee om een doelstelling voor 2027 in te voeren.

De Europese Commissie van haar kant benadrukt dat het belangrijk is fabrikanten en leveranciers voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de uitvoering van de versterkte doelstelling voor 2030.

Ook herhaalt de Commissie de redenen waarom zij hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen niet in de CO2-normen wil opnemen. Zij vindt dat deze brandstoffen nodig zijn in sectoren die moeilijk koolstofvrij te maken zijn, zoals de luchtvaart en de scheepvaart". Daarnaast zou de opneming van deze brandstoffen in de CO2-normen onzekerheid scheppen in de waardeketen van de auto-industrie, wat de overgang naar emissievrije voertuigen zou belemmeren.

Meer lezen

Ontwerpverslag herziening van de CO2-normen persoenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, Jan Huitema, december 2021

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons