U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ontwerpverslag hervorming emissiehandelssysteem ligt op tafel

12 januari 2018 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieu (ENVI) publiceerde haar ontwerpverslag over de hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem. Dit verslag focust op het ambitieniveau van het Commissievoorstel op het gebied van koolstoflekkage, indirecte kosten, vereenvoudiging, financiering voor innovatieve technologieën en het biedproces.

Ontwerpverslag hervorming emissiehandelssysteem ligt op tafel

Een greep uit de voorstellen van de ENVI-Commissie

  • De leidende rapporteur voor het dossier, Europarlementariër Ian Duncan, stuurt aan op een meer gerichte verdeling van gratis emissierechten op basis van de vermenigvuldiging van de handelsintensiteit van de (sub)sector met derde landen met de emissie-intensiteit. 
  • Hij stelt ook een nieuwe  benchmarkreductie van 0,3% voor om rekening te houden met industrieën die geen jaarlijkse reductie van 0,5% halen.
  • Toevoegen van een paragraaf waardoor de toekenning van emissierechten wijzigt als er een verandering van minstens 10%  in activiteit van een installatie plaatstvindt.
  • De invoering van een clausule die een herziening van de lineaire reductiefactor (voorstel Europese Commissie 2,2% vanaf 2021) in het kader van de klimaatdoelstellingen mogelijk maakt. De evaluatie voor eventuele herziening gebeurt na de eerste inventarisatie van de vooruitgang in het akkoord van Parijs in 2023.

Volgende stappen

  • De milieucommissie van het Europees Parlement  bespreekt het ontwerprapport op 21 juni. De deadline om amendementen aan te brengen loopt tot 28 juni. Normaliter volgt goedkeuring van het rapport door de milieucommissie op 8 december.
  • De Raad milieu bespreekt het rapport op 20 juni.

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons