U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ontwerpverslag CO2-emissiedoelstellingen lichte voertuigen na 2020

23 april 2018 - door Kelly Digneffe

In zijn ontwerpverslag  pleit rapporteur Dalli van de Milieucommissie (Europees Parlement) ambitieuzere post 2020 CO2-reductiedoelstellingen voor lichte bedrijfsvoertuigen en personenauto's voor. 

Ontwerpverslag CO2-emissiedoelstellingen lichte voertuigen na 2020

Het ontwerpverslag omvat 62 amendementen

Voorstel emissiestreefcijfers ENVI-rapporteur

In artikel 1 (amendementen 24-29) stelt Rapporteur Dalli scherpere CO2-emissiereducties voor lichte bedrijfsvoertuigen en personenauto’s voor:

  • vanaf 1 januari 2025 een reductiedoelstelling voor zowel personenauto's als bestelauto's van 25% (in plaats van 15%, zoals voorgesteld door de Commissie) van het gemiddelde van de specifieke emissiedoelstellingen in 2021.
  • vanaf 1 januari 2030 een reductiedoelstelling voor zowel personenauto's als bestelauto's gelijk zijn aan 50% (in plaats van 30%, zoals voorgesteld door de Commissie) van het gemiddelde van de specifieke emissiedoelstellingen in 2021.

Volgende stappen

  • 16 mei voorstelling  ontwerpverslag in ENVI-commissie
  • 23 mei deadline amendementen
  • 10 september ENVI-commissie stemming ontwerpverslag en amendementen
  • Discussies lopen in Milieuraad met het oog op globale benadering van de Raad tegen eind 2018 onder het Oostenrijkse voorzitterschap)

 

Meer lezen

Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007

Maak een account aan

Volg ons