U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

'Non-paper' impact ambitieuze CO2-doelen lichte voertuigen

27 september 2018 - door Ina De Vlieger

Europese Commissie publiceert een ‘non-paper’ over de impact van nieuwe wetgeving voor het reduceren van de CO2-uitstoot van nieuwe personen- en bestelwagens.

 
Het document vermeldt dat een CO2-emissiereductie-doelstelling van 30%, en in mindere mate 40%, leidt tot een duidelijke besparingen voor de consument.  Aan de andere kant leiden hogere ambitieniveaus tot netto economische kosten. Er wordt ook gewezen op het risico van banenverlies in de sector van de verbrandingsmotoren als de overgang naar elektromobiliteit te snel verloopt.

'Non-paper' impact ambitieuze CO2-doelen lichte voertuigen

Een non-paper is een informeel document dat wordt gebruikt voor diplomatieke besprekingen.


Het negen pagina's tellende document dat op 25 september is gepubliceerd, gaat in op een aantal ambitieuzere scenario's, zoals 40%, 50% en 75% CO2-reductie voor nieuwe lichte voertuigen (auto’s & bestelwagens) - maar ook op een aantal scenario's in combinatie met quota voor elektrische voertuigen.


Effect van hoog CO2-ambitieniveau op arbeidsmarkt

In een scenario van 50% CO2-reductie zouden ongeveer 26 000 banen verloren gaan in de automobielsector, in tegenstelling tot 2 000 in het 30% scenario.


In het document wordt echter ook gezegd dat in het 50% scenario zo'n 51 000 banen aan de totale EU-economie worden toegevoegd en 101 000 als batterijen voor elektrische auto's in de EU worden geproduceerd in plaats van geïmporteerd.


Timing publicatie ‘non-paper’ ligt gevoelig

  • De EC publiceert haar ‘non-paper’ over de impact van nieuwe wetgeving voor het reduceren van de CO2-uitstoot van lichte voertuigen een week voor de plenaire stemming in het Europees Parlement.  Volgens sommige fracties/groepen is dat een maneuver om het ambitieniveau naar beneden te halen. Dit zou onder impuls zijn van de sterke lobby van de (conventionele) automobielsector. 
  • Volgens de EC heeft deze ‘non-paper’ als doel beleidsmakers te informeren. Er is geen enkele verandering in standpunt van de EC en haar definitieve standpunt zal afhangen van de stemming in het Parlement en de Raad.  
  • De vraag is, in welke mate zal de publicatie van deze ‘non-paper’ 7 dagen de plenaire stemming in het Europees Parlement op 3 oktober beïnvloeden. De Milieucommissie gaf immers op 11 september groenlicht voor ambitieuze CO2-doelen voor auto's en bestelwagens.


Volgende stappen

3 oktober: plenaire stemming in het Europees Parlement


Meer lezen

Non-paper on Cars/Vans CO2 Regulation proposal: Additional assessment of higher ambition levels for the targets and ZLEV benchmarks

Maak een account aan

Volg ons