U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering

24 februari 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft een nieuwe Europese strategie voor de aanpassing aan de klimaatverandering op 24 februari 2021 gepubliceerd.  De nieuwe strategie stippelt de weg uit voor een hogere ambitie rond klimaat veerkracht: tegen 2050 is Europa een klimaatbestendige samenleving en dus volledig aangepast aan de onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering.

 • Doel: bouwen aan een klimaatbestendig EU2050
 • Accent op uitwerken van oplossingen en overgaan tot uitvoering
 • 3 doelstellingen: de aanpassing slimmer, systematischer en sneller laten verlopen

De nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie vormt een onderdeel van de Europese Green Deal en is verankerd in de voorgestelde Europese klimaatwet.

Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering

Voortbouwend op de strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering van 2013, wil de Commissie met haar strategie het accent te verleggen van inzicht in het probleem naar het ontwikkelen van oplossingen, en van planning naar uitvoering.

De strategie heeft tot doel een klimaatbestendige samenleving op te bouwen door:

 • De kennis over klimaateffecten en aanpassingsoplossingen te verbeteren
 • De planning van de aanpassing en de beoordeling van klimaatrisico's te intensiveren
 • De aanpassingsmaatregelen te versnellen en door te helpen de klimaatbestendigheid wereldwijd te versterken 

Drie doelstellingen

De strategie streeft drie doelstellingen na en stelt een reeks acties voor om die doelstellingen te bereiken.

1) Slimmere aanpassing: verbetering van de kennis en beheer van de onzekerheid

 • Het verleggen van de grenzen van de kennis over aanpassing
 • Meer en betere gegevens over klimaatverliezen
 • Climate-ADAPT als het Europese platform voor aanpassingskennis verbeteren en uitbreiden

2) Meer systeemaanpassing: ondersteuning van beleidsontwikkeling op alle niveaus en op alle relevante beleidsterreinen; inclusief drie transversale prioriteiten om het thema aanpassing in het beleid te integreren:

 • Macrofiscaal beleid
 • Op de natuur gebaseerde oplossingen
 • Lokale aanpassingsmaatregelen

3) Snellere aanpassing: de uitvoering van de aanpassing over de hele linie versnellen.

Climate-ADAPT, het Europese platform voor aanpassingskennis, wordt verbeterd en uitgebreid. Als eerste concrete resultaat van de nieuwe strategie wordt het ‘European Climate and Health Observatory’ op klimaat-ADAPT gelanceerd om de effecten van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid beter te kunnen volgen, analyseren en voorkomen.

Linken met andere Green Deal initiatieven

Gezien de systeemgebonden aard van het aanpassingsbeleid moeten de aanpassingsmaatregelen op een geïntegreerde manier worden uitgevoerd met andere Europese Green Deal-initiatieven, zoals: de biodiversiteitsstrategie, de renovatiegolf, de "van boer tot bord"-strategie, de actieplannen voor een circulaire economie en nulvervuiling, de bosbouwstrategie, de bodemstrategie, de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit en de vernieuwde strategie voor duurzame financiering.

Pin 11 maart in je agenda

Wat brengt de nieuwe Europese klimaatadaptatiestrategie? Dat vertellen we je graag op donderdag 11 maart (10:00 – 11:15) tijdens de VLEVA-webinar.

Ontdek het volledige programma en schrijf je in. (video-opname, presentaties en verslag zijn beschikbaar)

Bron en meer lezen

EC-persbericht 24 februari 2021: Building a Climate-Resilient Future - A new EU Strategy on Adaptation to Climate Change

EC-mededeling: Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change (COM(2021) 82 final)

EC-website: Adaptation to climate change

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons