U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Met welke ambities gaat de EU naar de klimaattop?

26 november 2015 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie maakte op 25 november 2015 haar standpunt en doelstellingen bekend voor de VN-klimaatconferentie in Parijs van 30 november tot en met 11 december. Parijs biedt een historische kans om een onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen.

Met welke ambities gaat de EU naar de klimaattop?

EU-standpunt

Om dreigende gevolgen van klimaatverandering te voorkomen moeten we de opwarming van de aarde beperken tot 2°C boven de pre-industriële niveaus. De nieuwe overeenkomst moet een duidelijk signaal geven van de vastberadenheid van de overheden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Hiervoor moet een bindende overeenkomst in Parijs volgende elementen bevatten:

  1. Een globale langetermijnvisie als signaal voor belanghebbenden van de vastberadenheid om te evolueren naar een koolstofarme economie
  2. Een mechanisme voor regelmatige evaluatie en herziening (naar boven toe) van de doelstellingen
  3. Een robuust systeem voor transparantie en verantwoordingsplicht

Klimaatfinanciering

De ontwikkelde landen hebben een gemeenschappelijke doelstelling om 100 miljard dollar per jaar vrij te maken tegen 2020 voor klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden. De EU levert de grootste bijdrage aan deze financiering en blijft zich inzetten om haar deel te doen. 

Aanpassing

Voor de EU vormen ambitieuze maatregelen om zich voor te bereiden en te reageren op de gevolgen van de klimaatverandering een essentieel onderdeel van een evenwichtige overeenkomst. Zowel emissiereductie als -aanpassing zijn noodzakelijk om het risico op nadelige effecten van de klimaatverandering te beheersen.

Nog meer informatie nodig? Ga naar de webpagina van de COP21

Bron: persbericht Europese Commissie, 25 november 2015

Volg de klimaattop in Parijs: events en documenten

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) van 30 november tot 12 december 2023.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons