U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten vragen meer flexibiliteit bij herziening RED II- en EED-richtlijn

06 december 2021 - door Ina De Vlieger

De energieministers van de EU-lidstaten benadrukken bijna unaniem dat de herziening van de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (2018/2001) (RED II) en de richtlijn voor energie-efficiëntie (2018/2002 - EED) flexibeler moet worden aangepakt.

  • De RED II- en EED-herzieningsvoorstellen die de Commissie in het kader van haar  Fit for 55-pakket heeft ingediend, zijn te gedetailleerd en er wordt onvoldoende rekening gehouden met de specifieke nationale kenmerken van de lidstaten.
  • Verschillende lidstaten klagen over een gebrek aan flexibiliteit voor de renovatie van openbare gebouwen.
  • Veel lidstaten vinden de voorgestelde streefcijfers te ambitieus.
Lidstaten vragen meer flexibiliteit bij herziening RED II- en EED-richtlijn

Veel lidstaten uiten kritiek op het voorstel om bindende streefcijfers vast te stellen voor het gebruik van hernieuwbare energie tegen 2030 in de sectoren vervoer, verwarming en koeling, en industrie. Zij menen dat het vaststellen van ambitieuze subdoelen het halen van de emissiereductiedoelstelling zou kunnen belemmeren, omdat ze dan niet de meest voordelige en efficiënte maatregelen kunnen inzetten.

Verschillende landen (waaronder België) uiten hun bezorgdheid over het realisme van het streefcijfer van de Commissie voor de jaarlijkse besparing van eindenergie. Dit streefcijfer is momenteel vastgesteld op 0,8% per jaar, maar de Commissie stelt voor het tussen 2024 en 2030 te verhogen tot 1,5% per jaar.

EU-commissaris voor Energie Kadri Simson verklaarde dat de EED "de lidstaten al een grote flexibiliteit biedt". Deze flexibiliteit omvat de keuze en prioritering van concrete maatregelen en economische sectoren, naast de berekening van de nationale bijdrage aan de energie-efficiëntiedoelstelling van de EU.

Bron en meer lezen/bekijken

Website van de Raad van de EU: Transport, Telecommunications and Energy Council (Energy), 2 December 2021

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons