U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaattop 2017: resultaat

23 november 2017 - door Kelly Digneffe

Volgens Europese onderhandelaars resulteerde de COP23 in een bescheiden vooruitgang in het implementatieproces van het akkoord van Parijs. De 195 aanwezige partijen hebben gewerkt aan regels voor de uitvoering van dat akkoord en geven zich een jaar voor dialoog in 2018 om deze regels en procedures af te ronden en hun emissieniveaus te beoordelen en aan te scherpen. De COP24 in december 2018 wordt bijgevolg een heel belangrijke klimaattop.

Klimaattop 2017: resultaat

“Facilitative” dialoog 2018 omgedoopt tot “Talanoa” dialoog

Het Fiji-voorzitterschap op de COP23 introduceerde het Fijische woord Talanoa dialoog. In essentie betekent dit een gesprek met respect voor elke spreker met als doel tot een resultaat te komen. In de context van klimaat houdt dit in dat tegen de volgende klimaattop in december 2018 de emissies van de verschillende partijen op een transparante manier kunnen worden beoordeeld met de bedoeling hun inspanningen op te voeren en beter te doen.

 

Belangrijke input voor deze dialoog is het rapport  van de IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) over wat de doelstelling van een gemiddelde opwarming met 1,5°C wetenschappelijk gezien betekent. Dit rapport komt beschikbaar voor de COP24.

EU ratificeert Doha amendement en scherpt 2020-doelstelling aan

De commissaris Klimaatactie en energie Miguel Arias Canete en de Estse milieuminister Siim Kiisler kondigen op de COP23 aan dat de EU het Doha amendement bij het Protocol van Kyoto, een belangrijke stap in de klimaatactie voor 2020, nog in 2017 zal ratificeren.

Verder zal de EU haar 2020 emissiereductiedoelstelling aanscherpen tot -26% (ten opzichte van 1990). Momenteel bedraagt de doelstelling -20%.

Belangrijke toekomstige politieke ontmoetingen 

  • De “One planet” klimaattop in Parijs op 12 december. Deze internationale top gebeurt op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron samen met de VN en de Wereld Bank voor de 2de verjaardag van het Akkoord van Parijs. Doel van deze top is de balans opmaken en vooruitgang boeken rond financiële verplichtingen.
  • VN-Klimaatconferentie in Bonn van 30 april tot 10 mei 2018. Doel is vooruitgang boeken over de regels voor de uitvoering van het Akkoord van Parijs en discusiëren binnen de Talanoa-dialoog.
  • Tweede ministeriële bijeenkomst over klimaatactie in Brussel vóór COP24. De EU, Canada en China zitten deze bijeenkomst voor op dezelfde manier als die vóór COP23.
  • COP24 in Katowice, Polen van 3-14 december 2018. De 24ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de VN voor klimaatverandering wordt een belangrijke top voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer lezen

Website van de Europese Commissie: UN climate conference makes progress on Paris Agreement implementation

Verwant bericht: Klimaattop 2017: Europese positie

Maak een account aan

Volg ons