U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kadri Simson nieuwe Commissaris voor energie?

07 oktober 2019 - door Ina De Vlieger

Kadri Simson is de Estse kandidaat-Commissaris voor energie. Zij hield op 3 oktober geen uitstekende hoorzitting voor de ITRE-commissie (Industrie, Onderzoek en Energie) van het Europees Parlement. Toch kreeg ze een voldoende.

  • Energie heeft een centrale rol te spelen in de Europese Green Deal
  • De financiering voor hervorming energiemix en verwezenlijking klimaatdoelstellingen kan via de EU-begroting en door van de Europese Investeringsbank een klimaatbank te maken
Kadri Simson nieuwe Commissaris voor energie?

Energie speelt een centrale rol in de Europese Green deal

Mevrouw Simson is van mening dat energie een centrale rol moet spelen in de Europese Green Deal. Deze wordt binnen de eerste 100 dagen van de nieuwe Commissie gepresenteerd.  Kadri Simson belooft de EU-energieregelgeving te herzien om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Tegen 2021 moet de EU haar CO2-reductiedoelstelling voor 2030 verhogen naar ten minste 50% en mogelijk tot 55%. Volgens haar is dat mogelijk om te doen zonder onze concurrentiepositie op wereldniveau aan te tasten. 

Financiering hervorming energiemix

De leden van het Europees Parlement hebben verschillende vragen gesteld over de financiering van de hervorming van de energiemix en de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de EU. Deze moet volgens Mevrouw Simson gebeuren via de EU-begroting en door van de Europese Investeringsbank een klimaatbank te maken.

Tijdens de hoorzitting herhaalde mevrouw Simson verschillende malen het belang om rekening te houden met de kenmerken van elke lidstaat. Landen waarvan de economie sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen, met name steenkool, moeten we helpen met hun energietransitie. Het Just Transition Fund dat toekomstige commissaris voor Cohesiebeleid en hervormingen, Elisa Ferreira, verdedigt, is hierbij een belangrijk instrument. 

Kadri Simson verklaarde dat zij, als ze de nieuwe Commissaris voor Energie wordt, nauw zal samenwerken met mevrouw Ferreira voor de uitvoering van dit fonds, maar ook met Frans Timmermans, de vice-voorzitter benoemd tot 'European Green Deal'.

Samenwerking tussen de lidstaten

Om de landen die het meest afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen, benadrukte mevrouw Simson ook het belang van een nauwe samenwerking tussen de lidstaten. Specifieke aandacht moet hierbij gaan naar de bouw van nieuwe offshore windparken en zonne-installaties.

Tijdens de hoorzitting hebben de leden van het Europees Parlement ook kwesties aan de orde gesteld als energiezekerheid, gasvoorziening, offshore-windmolenparken, onderzoek, kernenergie en koolstofafvang en -opslag. Bekijk de volledige hoorziting.

Volgende stappen

Op basis van de aanbevelingen van de commissies zal de Conferentie van voorzitters op 17 oktober besluiten of het Parlement voldoende informatie heeft ontvangen om de hoorzitting voor gesloten te verklaren. Zo ja, dan zal de plenaire vergadering op 23 oktober stemmen over het al dan niet kiezen van de Commissie als geheel.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 3 oktober: Hearing of Commissioner-designate Kadri Simson

Kadri Simson’s replies to the European Parliament questionnaire

Mission letter from Ursela von der Leyen to Kadri Simsom Commissioner-designate for energy 

Maak een account aan

Volg ons