U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Toename klimaatambitie 2030

01 april 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie nodigt alle belanghebbenden en burgers uit om hun mening te geven over de verhoging van de EU-klimaatambitie voor 2030 en over het beleidsontwerp dat daar betrekking op heeft.

Als onderdeel van de Europese Green Deal zal de Commissie in september van dit jaar een alomvattend plan presenteren om de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 te verhogen. Het plan zal voorstellen om de huidige doelstelling van de EU voor 2030, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste -40%, te verhogen tot ten minste -50% en -55%. 

De Commissie zal ook voorstellen om de nieuwe doelstelling in EU-wetgeving om te zetten. Eerst door het amenderen van de onlangs voorgestelde Europese klimaatwet en later door sectorale wetgevingsvoorstellen.

Op basis van een uitgebreide effectbeoordeling en analyse van de nationale energie- en klimaatplannen wil het plan informatie putten uit de opvattingen, meningen en bijdragen van een breed scala van belanghebbenden.

De 12 weken durende online openbare raadpleging nodigt uit tot bijdragen over de EU-klimaatambitie voor 2030 en over de sectorale en transversale maatregelen die nodig zijn om tot diepere emissiereducties te komen. Daarnaast peilen enkele meer technische vragen naar advies over de specifieke EU-beleidsopzet. 

De raadpleging loopt tot 23 juni

Geef hier je mening

Jouw stem in Europa: Toename klimaatambitie 2030

Maak een account aan

Volg ons