U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: toekomstige actieplan koolstofverwijdering

13 september 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de roadmap voor haar aangekondigde actieplan om duurzame koolstofcycli te herstellen door de ontwikkeling van technologische en natuurlijke oplossingen.

  • 7 oktober deadline deelname consultatie roadmap actieplan koolstofverwijdering (blz. 3, zie bijlage)
  • 14 december 2021 actieplan verwacht in de vorm van een mededeling
  • Het gaat om een voorstel voor een actieplan voor koolstoflandbouw en een regelgevingskader voor de certificering van koolstofverwijdering.
Jouw stem in Europa: toekomstige actieplan koolstofverwijdering

De Commissie wil een reeks opties onderzoeken voor de verwijdering en opslag van koolstof, alsook voor de recycling van koolstof uit biomassa, afval en rechtstreeks uit de lucht.

Volgens de roadmap zal het actieplan onder meer ingaan op de vragen:

  • hoe het onderzoek naar en de toepassing van technologische oplossingen kunnen worden gestimuleerd
  • en hoe een concurrerende markt voor industriële afvang, opslag en gebruik van koolstof kan worden gecreëerd. 

In dit verband wordt de rol van het innovatiefonds, het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) en Horizon Europe genoemd.

In de mededeling zullen ook de belangrijkste elementen worden aangegeven voor het opzetten van een regelgevingskader om uitsluitend echte, transparante en verifieerbare koolstofverwijderingen te certificeren, met het oog op de presentatie van een toekomstig volwaardig initiatief over dit onderwerp.

Wat op de natuur gebaseerde oplossingen betreft, zal in de mededeling het EU-initiatief voor koolstofopslag in landbouwgrond worden gepresenteerd. Dat initiatief heeft tot doel door middel van financiële stimulansen grondbeheerspraktijken aan te moedigen die leiden tot verwijdering en opslag van koolstof.

Deelnemen aan de raadpleging kan tot 7 oktober
 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons