U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: New LIFE Programme

19 maart 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie is een online raadpleging gestart om input te verzamelen over de toekomstige inhoud en uitvoering van het LIFE-programma (2021-2027). 

Marktopnameactiviteiten die momenteel worden gefinancierd in het kader van de energie-uitdaging onder Horizon 2020, zullen worden voortgezet onder LIFE, in een subprogramma voor een overgang naar schone energie.

LIFE is het enige EU-financieringsprogramma dat uitsluitend gewijd is aan milieu, klimaat en energie. Tijdens de volgende programmeringsperiode (2021-2027) zal LIFE Europa helpen deze prioriteiten te verwezenlijken door bij te dragen aan:

  • De verschuiving naar een circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en veerkrachtige economie
  • De bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu
  • Het verlies aan biodiversiteit stoppen en de aantasting van ecosystemen aanpakken


Bekijk voor meer achtergrondinformatie ook het huidige voorstel voor LIFE, waarin de belangrijkste doelstellingen en voorwaarden van het toekomstige LIFE-programma voorlopig zijn uiteengezet.

Bekijk hier voor informatie over de toekomst van financiering voor energie-efficiëntieprojecten na 2020.

De online consultatie is open tot 27 april 2020.

Raadpleeg hier de online consultatie. 

Jouw stem in Europa: New LIFE Programme

Maak een account aan

Volg ons