U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: herziening richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

20 augustus 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft de roadmaps voor de herziening van de Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie (2018/2001) en energie-efficiëntie (2012/27) gepubliceerd. 

  • Commissie start eerste fase openbare raadpleging: deadline deelname 21 september.
  • In het kader van de Europese Green Deal tracht de EU de broeikasgasreducties te verhogen en daarom is een reeks gerelateerde wetgeving vastgesteld die moet worden herzien. Als gevolg daarvan worden de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie-efficiëntie opnieuw geëvalueerd.
  • Zie Bijlage 1 voor roadmap herniewbare energie (6 blz.) en Bijlage 2 voor roadmap energie-efficiëntie (5 blz.).

 

Jouw stem in Europa: herziening richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Deze herzieningen hebben specifiek tot doel de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030 aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe EU-klimaatdoelstelling die de Commissie via de 'klimaatwet' hoopt te laten goedkeuren.

Bovendien zal de Commissie in 2020 de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) van de lidstaten beoordelen en verschillende strategieën presenteren, waaronder maatregelen die een herziening van de richtlijn voor hernieuwbare energie kunnen vereisen.

Het huidige doel voor hernieuwbare energiebronnen om hun aandeel in de energiemix van de EU te verhogen tot ten minste 32%. Richtlijn 2012/27 heeft als doel de energie-efficiëntie met: ten minste 32,5% te verbeteren.

Beide openbare raadplegingen lopen tot 21 september

Deze openbare raadplegingen staan open voor belanghebbenden en burgers.

Volgende stappen

  • In het najaar volgen voor beide een uitgebreidere openbare consultatie.
  • EC-voorstel voor herziening van beide richtlijnen gepland voor juni 2021.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons