U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ITRE wil quota voor op de markt brengen van HFK's verhogen

03 februari 2023 - door Ina De Vlieger

Tijdens de stemming over de herziening van de F-gassenverordening heeft de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement op 24 januari gestemd voor een verhoging van de maximale hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen (HFK's) die op de markt mogen worden gebracht in vergelijking met het standpunt van de Europese Commissie.

  • De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement wil quota voor het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) verhogen.
  • De rapporteur over dit dossier, Bas Eickhout wou de plafonds verlagen tot nul tegen 2050.
  • Finaal ITRE-advies is beschikbaar.
ITRE wil quota voor op de markt brengen van HFK's verhogen

MEPs in de ITRE-commissie hebben een ontwerpcompromis aangenomen op het ontwerpadvies van Sara Skyttedal (EPP, Zweeds), volgens hetwelk tussen 2024 en 2026 45.701.077 ton CO2-equivalent aan fluorkoolwaterstoffen op de markt mag worden gebracht, tegenover de 41.701.077 ton in het EC-voorstel.

Ook de maximumhoeveelheden voor de volgende jaren (2027-2029, 2030-2032, 2033-2035, 2036-2038, 2039-2041, …) worden verhoogd ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie.

De goedkeuring van het gewijzigde ontwerpadvies gebeurde met 45 stemmen vóór en 16 stemmen tegen, bij 9 onthoudingen. Tot de tegenstanders van de tekst behoren alle leden van de Commissie ITRE van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Samen met de S&D-Fractie verdedigden zij een alternatief ontwerp-amendement om de door de Europese Commissie voorgestelde maximumhoeveelheden te behouden.

De rapporteur van het Parlement over dit dossier, Bas Eickhout (Groenen/EVA, Nederland), wil de plafonds verlagen tot nul tegen 2050.

Lees het ITRE-advies over de herziening van de EU-regels voor gefluoreerde broeikasgassen.

Verdere stappen

  • 1 maart 2023 (indicatief): stemming over ENVI-ontwerpverslag en ingediende amendementen.
  • Vervolgen wordt het verslag van de Commissie ENVI ter stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering
  • De Raad werkt aan een algemene benadering.
  • Zodra het Europees Parlement en de Raad hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, starten informele onderhandelingen om een akkoord in eerste lezing een akkoord te bereiken.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons