U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ITRE-rapport offshore hernieuwbare energie goedgekeurd

06 december 2021 - door Ina De Vlieger

In het rapport van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) benadrukken de Europarlementariërs de noodzaak om meer in te zetten op offshore hernieuwbare energie, ook in diepe wateren, om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 te halen.

  • In 2050 tussen 300 GW en 450 GW offshore capaciteit voor hernieuwbare energie.
  • Voortgang van de uitrol van offshore hernieuwbare energie transparant monitoren.
  • Vastleggen hoeveelheid offshore hernieuwbare energie die lidstaten in 2030, 2040 en 2050 moeten opwekken.

De goedkeuring van het ITRE-rapport offshore hernieuwbare energie (30 november 2021) gebeurde met grote meerderheid: I57 stemmen voor, 10 tegen en 7 onthoudingen.

ITRE-rapport offshore hernieuwbare energie goedgekeurd

In het verslag dringen de Europarlementariërs erop aan dat de EU tegen 2050 tussen 300 GW en 450 GW aan offshore capaciteit voor hernieuwbare energie moet hebben, en onderstrepen zij het belang van een verbetering van het huidige rechtskader om de samenwerking tussen de lidstaten en de verschillende betrokken actoren, alsook met derde landen, verder te vergemakkelijken.

Ook dringen zij er bij de Europese Commissie op aan een kader op te stellen om de voortgang van de uitrol van offshore hernieuwbare energie transparant te monitoren en te beoordelen of de lidstaten op de goede weg zijn.

Versnellen van procedures

Om de uitrol van offshore hernieuwbare energie te stimuleren, vragen de Europarlementariërs om de procedure voor het lanceren van offshore hernieuwbare energieprojecten te versnellen en nodigen ze de lidstaten uit om termijnen in te voeren voor het afgeven van vergunningen.

Circulariteit

Verder benadrukt het rapport het belang van een "holistische levenscyclusbenadering", die zorgt voor een circulair ontwerp van offshore hernieuwbare energiebronnen en de negatieve milieueffecten ervan minimaliseert.

Daarom willen de Europarlementariërs dat er in 2025 in de hele EU een verbod komt op het storten van ontmantelde windturbinebladen. Tevens verzoeken zij de Commissie een analyse te maken van de gevolgen van de ontmanteling van offshore-installaties en indien nodig een strategie vast te stellen voor de duurzame ontmanteling van deze installaties.

Volgende stappen

17 januari 2022: stemming ITRE-rapport offshore hernieuwbare energie

Meer lezen

EP-persbricht, 30 november 2021: MEPs call for boosting offshore renewable energy sources to meet climate targets    

  

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons