U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ITRE/ENVI standpunt verordening ter beperking methaanuitstoot energiesector

28 april 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement hebben op 26 april hun onderhandelingsstandpunt over de herziening van de verordening ter beperking van de methaanuitstoot (door de energiesector) goedgekeurd.

  • De MEPs verzoeken de Commissie om tegen 2025 een bindende 2030-emissiereductiedoelstelling voor methaan voor te stellen.
  • De petrochemische sector opnemen in het toepassingsgebied van de verordening.
  • De door de Commissie voorgestelde maatregelen uitbreiden naar de hele waardeketen van de ingevoerde fossiele brandstoffen.
ITRE/ENVI standpunt verordening ter beperking methaanuitstoot energiesector

De goedkeuring gebeurde met een grote meerderheid: 114 stemmen voor, 15 tegen en 3 onthoudingen.

2030-reductiedoelstelling methaanemissies

De MEPS roepen de Europese Commissie op om een bindende 2030-reductiedoelstelling voor methaanemissies in de EU voor alle relevante sectoren tegen eind 2025. Zo’n doelstelling was niet opgenomen in het EC-voorstel (december 2021).

De lidstaten moeten nationale reductiedoelstellingen vaststellen als onderdeel van hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen.

Het Parlement is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor de gehele energiesector (olie, gas, steenkool), maar wil met name de regels uitbreiden naar de petrochemische sector.

 

Strenge regels voor invoer fossiele brandstoffen

De MEPS pleiten ervoor dat importeurs van gas, olie en kolen vanaf 2026 moeten aantonen dat deze geïmporteerde fossiele brandstoffen voldoen aan de eisen in de verordening.

 

Afblazen en affakkelen van methaan

De MEPs verhogen het ambitieniveau van het EC-voorstel:

  • een verbod invoeren op het afblazen (het vrijkomen van verbrand methaan in de atmosfeer),
  • een strengere beperking op het affakkelen (het gecontroleerd verbranden van methaan voor verwijdering), waarbij een affakkelrendement van ten minste 99% wordt vereist.

Daarnaast leggen de Europarlementariërs de nadruk op strenge regels voor het opsporen en repareren van lekken. 

 

Volgende stappen

  • Het ontwerpverslag wordt besproken en gestemd tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement 8-11 mei 2023.
  • De Raad van de EU heeft zijn standpunt al op 15 december 2022 vastgesteld. Dit werd zowel door het EP als de EC bekritiseerd door zijn gebrek aan ambitie.
  • Als het EP-verslag midden mei wordt goedgekeurd de triloogonderhandelingen starten.

 

Bron en meer lezen

EP-persbericht 26/4: Fit for 55: MEPs vote to boost methane emission reductions from the energy sector

De door ITRE/ENVI goedgekeurde tekst is nog niet beschikbaar    (wordt later toegevoegd)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons