U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ITRE-commissie voorstander van hernieuwbare waterstof

24 maart 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft het ontwerp initiatiefverslag van Jens Geier (S&D, Duitsland) over de Europese waterstofstrategie aangenomen. 

  • Een uniforme EU-brede classificatie van de verschillende soorten waterstof
  • Het systeem van garanties van oorsprong voorbehouden voor hernieuwbare waterstof
  • De ontwikkeling van hernieuwbare waterstof als enige soort waterstof die op lange termijn bijdraagt tot klimaatneutraliteit

Tijdens dezelfde ITRE-vergadering werd tevens het ontwerp initiatiefverslag over de Europese strategie voor een geïntegreerd energiesysteem aangenomen.

ITRE-commissie voorstander van hernieuwbare waterstof

De goedkeuring van het ontwerp van initiatiefverslag in de ITRE-commissie op 22 maart 2021 gebeurde met 46 stemmen voor, 25 tegen en 5 onthoudingen.

Het ITRE-rapport pleit voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof als de enige soort waterstof die op lange termijn kan bijdragen tot klimaatneutraliteit.

De MEPs benadrukken dat om lock-in-effecten en verloren activa te vermijden de Europese Commissie moet onderzoeken in welke gevallen, hoe lang en hoeveel koolstofarme waterstof ongeveer nodig is voor het koolstofarm maken van de economie, totdat uitsluitend hernieuwbare waterstof deze rol kan vervullen.

De eis van de Groenen/EVA en Links om de EU-fondsen alleen te concentreren op investeringen in hernieuwbare waterstof werd verworpen.

Wel stemden de EP-leden om het systeem van garanties van oorsprong voor te behouden voor hernieuwbare waterstof, terwijl de EPP en ECR hadden gevraagd om het ook te laten gelden voor koolstofarme waterstof.

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen hernieuwbare en koolstofarme waterstof, roept het verslag op tot een uniforme EU-brede classificatie van de verschillende soorten waterstof.

Ook willen de EP-leden dat de vraag naar waterstof geconcentreerd wordt op sectoren waar het gebruik ervan op het punt staat concurrerend te worden of die niet door andere technologische oplossingen koolstofvrij kunnen worden gemaakt. Dit laatste geldt voor: de industrie, de luchtvaart, de maritieme sector en het zware vervoer.

Verder roepen ITRE-leden de Commissie op een Europese strategie voor schoon staal voor te stellen, waarin het gebruik van hernieuwbare waterstof centraal moet staan. 

Volgende stappen

26 april: stemming over het verslag in plenaire vergadering van het Europees Parlement

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 23 maart 2021: Climate change: MEPs advocate push for renewable hydrogen, integration of energy systems

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons