U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Is de klimaatwet in strijd met het EU verdrag?

07 april 2020 - door Celeste Wezenbeek

Frans Timmermans presenteerde eind vorig jaar een nieuwe groeistrategie voor de Europese Unie, de Europese Green Deal. In dit pakket van maatregelen ligt de juridische verplichting voor de EU-landen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De Europese Commissie (EC) wil hierbij op regelmatige basis evalueren of de lidstaten genoeg maatregelen hebben getroffen om deze ambitie te halen, en waar nodig bijsturen. Dit via zogeheten gedelegeerde handelingen. De juridische dienst van het Europees Parlement oordeelt hierbij dat de Europese Commissie hierin te veel macht naar zich toe trekt, dit in strijd met het EU verdrag.

Het statement van het Europees parlement verandert echter niets aan de ambitie van de Commissie. De mate waarin de klimaatwet voorspelbaarheid en vertrouwen moet bieden dient behouden te blijven. De EC bekijkt nu de hele discussie rond het voorstel, zodat deze voorwaarden overeind blijven zonder in strijd te zijn met artikel 290 van het verdrag van de werking van de Europese Unie. Het gevaar schuilt anders dat bepaalde kritische lidstaten, elke opwaartse trend kunnen belemmeren. 

 

Is de klimaatwet in strijd met het EU verdrag?

Maak een account aan

Volg ons