U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Informele ECOFIN-raad voorbode voor toekomstige dossiers?

18 september 2019 - door Veronique Vennekens

In Helsinki vond een informele ECOFIN-raad plaats georganiseerd door het Fins voorzitterschap. Twee dagen lang kwamen er verschillende thema’s aan bod. Sommige uitkomsten laten veel ruimte voor toekomstige discussies en voorstellen van de Europese Commissie.

  • Kapitaalmarktenunie kan nog verder uitdiepen op het vlak van spaarproducten voor burgers.
  • Er is een grote bezorgdheid bij de lidstaten over cryptomunten, in het bijzonder Facebook’s Libra.
  • De Eurolanden zijn niet enthousiast over de herziening van de budgettaire regels uit het stabiliteits- en groeipact.
  • Een luchtvaartbelasting wordt door veel lidstaten positief onthaald als oplossing voor de klimaatproblematiek.
Informele ECOFIN-raad voorbode voor toekomstige dossiers?

Kapitaalmarktenunie

Het actieplan van de Europese Commissie rond het voltooien van de kapitaalmarktenunie is bijna helemaal uitgevoerd. De Finnen vinden het een goed idee om al eens te reflecteren over hoe de EU die kapitaalmarktenunie nog verder kan uitdiepen.

Alle lidstaten tonen zich bereid om hierover verder na te denken. Maar niemand wilde zich echt al verbinden aan een hervorming. 

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, legde alvast zeven concrete voorstellen op tafel. Een selectie uit zijn voorstellen:

  1. De kapitaalmarktenunie zou beter de Spaar- en Investeringsunie genoemd worden. Dat maakt het voor de burger tastbaarder.
  2. Een Europese spaarregeling voor werknemers die ‘draagbaar’ zou zijn.
  3. Een echte Europese standaard voor de sociale en milieu-prestatie van een bedrijf.
  4. Een Europees label voor groene retail spaarproducten.

Cryptomunt uitgegeven door centrale banken?

Alle lidstaten zijn het wel eens over de nood om een kader te voorzien voor cryptogeld. Vooral Frankrijk en Duitsland zijn bezorgd over de ontwikkeling van de Facebook-munt Libra. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de consumenten en de soevereiniteit van Europese lidstaten. Zij hebben het alleenrecht om een munt te slaan en beheren.

Eén van Le Maire’s voorstellen is ook de lancering van een publieke cryptomunt. Die wordt dan beheerd door centrale banken. 

De Europese Commissie bekijkt momenteel of het huidige Europese kader geschikt is voor cryptogeld, waaronder Libra.

Weinig animo om budgettaire spelregels te veranderen

De budgettaire regels waaraan EU-lidstaten zich moeten houden staan neergeschreven in het Stabiliteits- en Groeipact. Hoewel er veel commentaar is op de indicatoren die hierin zijn opgenomen, zijn weinig lidstaten geneigd om de regels te veranderen

Bijna alle nationale delegaties wilden hier iets over kwijt en namen nogal traditionele standpunten in. Enkele Zuiderse lidstaten willen dat investeringen een indicator worden wanneer wordt nagegaan of een begroting in orde is. Enkel Duitsland pleit voor minder flexibiliteit.

Het aanpassen van de regels kan makkelijk enkele jaren in beslag nemen. Niet veel lidstaten staan echt te springen om daarmee aan de slag te gaan. ‘De regels werken nu redelijk goed, ook al zijn ze niet perfect’ was de algemene teneur. 

Tegen eind 2019 moet de Europese Commissie de regels herbekijken. Dat kan aan de basis van een eventuele herziening liggen. 

Energiebelasting optie voor klimaatoplossing

Er heerste wel wat enthousiasme onder de ministers van financiën om opties voor energiebelastingen te bekijken in hun aanpak voor de klimaatproblematiek. Er moet nog beslist worden of de Energiebelasting Richtlijn wordt herzien. De lidstaten geven aan hier alleszins geen probleem mee te hebben. 

Er werd het meest gepraat over een luchtvaartbelasting. De milieukost van luchtverkeer moet overeenkomstig zijn met de economische kost ervan. Enkele eilandstaten zoals Malta en Cyprus, die erg afhankelijk zijn van luchtvaart, stonden daar niet voor te springen.

Enkele lidstaten vragen dat de sociale impact van een bepaalde optie steeds in het achterhoofd wordt gehouden. 

De evaluatie van de richtlijn uit 2003 is net gepubliceerd. Daaruit moet blijken of een herziening nodig is. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons