U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

21 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Van 8 tot en met 18 mei vond in Bonn de VN-klimaatconferentie plaats als voorbereiding van de volgende Klimaattop - COP23 (Conference of the Parties). De Europese Unie is blij met de geboekte vooruitgang van het technische en praktische werk, maar waarschuwt dat er nog veel werk aan de winkel is als we de verplichtingen van Parijs willen nakomen. Verder bevestigen de Europese Unie en 79 ontwikkelingslanden in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS) hun vastberadenheid om te streven naar een integrale uitvoering van de klimaatovereenkomst. Zij dringen er bij alle partners op aan om het op COP21 gecreëerde momentum (Parijs 2015) te behouden om zo het succes van COP23 te waarborgen.

Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

Enkele resultaten

  • In Parijs (2015) zijn partijen overeengekomen om in 2018 een gedetailleerd uitvoeringsraamwerk voor de overeenkomst vast te stellen om te zorgen voor duidelijke en transparante regels. Tijdens de conferentie van Bonn is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van transparantie. Tevens is er vooruitgang geboekt over onder meer de vijfjarige ambitiecyclus die in 2023 zal beginnen, en acties rond aanpassing tegen klimaatverandering en rond uittootvermindering. Ook waren er constructieve discussies over lange termijn klimaatfinanciering.
  • De ACS-staten en Europa zullen samenwerken voor het versterken van emissiearme, klimaat-veerkrachtige ontwikkelingen. Zo geeft de EU tot 2000 800 miljoen euro steun aan de Stille Oceaanregio, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor klimaatacties. 

Volgende high level bijeenkomsten

Deze VN-klimaatconferentie was ter voorbereiding van: 

  • De G7-top (Taormina, 26­-27 mei)  (PS: De Verenigde Staten trad niet toe tot de consensus van de andere 6 landen van de G7, omdat de VS nog in het proces van herziening van haar beleid rond klimaatverandering en het akkoord van Parijs zit)
  • De G20-top (Hamburg, 7-­8 juli)
  • COP 23 meeting (Bonn, 6-17 november),  Fiji – een kleine eilandstaat – zal de klimaattop voorzitten

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons