U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoever staat de EU met de oplevering van de energie -en klimaatengagementen van de Europese Raad?

13 maart 2017 - door Kelly Digneffe

De EU de noodzakelijke impulsen geven voor haar ontwikkeling en de algemene politieke richting en prioriteiten bepalen: dat zijn de kerntaken van de Europese Raad.  Dat doet deze EU-instelling onder meer via haar conclusies, na afloop van een EU-top. Maar hoever staat de EU met de oplevering van deze engagementen van de EU-28? 

Hoever staat de EU met de oplevering van de energie -en klimaatengagementen van de Europese Raad?

De denktank van het Europees Parlement (EPRS) monitort deze voortgang sinds 2014 en publiceert hier vier keer per jaar een rapport over. 

 

De checklist van EPRS beslaat 8 beleidsthema's: 

 1. economische en financiële zaken
 2. werkgelegenheid en sociaal beleid
 3. concurrentievermogen
 4. energie en klimaat 
 5. vrijheid, veiligheid en justitie
 6. extern beleid
 7. internationale handel
 8. ontwikkeling

 

Een soort stoplichtensysteem helpt u om in een oogopslag de voortgang te overzien:

 • groen voor volledig gerealiseerde engagementen en beslissingen
 • oranje voor geïmplementeerde maar niet volledig gerealiseerde acties
 • rood waar er geen vooruitgang is of alles geblokkeerd is

En voor energie en klimaat? 

U lees het volledige overzicht van p 141 tot 190 in het rapport van EPRS

Het zit goed met: 

 • EU-aanpak voor de internationale klimaatverdragen met de laatst succesvolle de COP21 in Parijs,
 • het beleid voor de nucleaire veiligheid

Er is nog wat werk aan de winkel voor het beleid in

 • governance voor de energie-unie,
 • elektriciteitsconnecties,
 • trans- Europese energieinfrastructuur,
 • energiezekerheid,
 • extern energiebeleid,
 • energie-efficiëntie,
 • hernieuwbare energie,
 • indirect landgebruik (en verandering hierin) en biobrandstoffen,
 • aanpak van hoge energieprijzen en 
 • energieonderzoek -en innovatie

 

Nog meer weten over het EU-energie- en klimaatbeleid? 

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons